Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Så ska äldreomsorgen utvecklas och stärkas efter pandemin

Pandemin har visat på brister inom äldreomsorgen både i Uppsala och i resten av Sverige. För att möta utmaningarna startar nu ett utvecklingsarbete utifrån väl avvägda prioriteringar – det beslutade äldrenämnden under torsdagen. Bland annat ska äldreomsorgens bemanning öka med 1000 fler arbetspass per månad och delade turer ska tas bort.

En extern utvärdering av krishanteringen inom äldreomsorgen visar att det finns flera områden som behöver utvecklas. Exempelvis bemanning, arbetsvillkor, kompetens och språkkunskap, ledarskapets förutsättningar, hälso- och sjukvård, bristande hygienrutiner och tillgång till skyddsutrustning och samverkan.

För att möta dessa utmaningar krävs nu ett offensivt utvecklingsarbete. Under torsdagen fattade äldrenämnden i Uppsala kommun beslut om en utvecklingsplan för vård och omsorg.

- Nu gör vi en kraftsamling för Uppsalas äldreomsorg. Med fler medarbetare, ökad digitalisering och tryggare anställningar ska vi höja kvaliteten och ge Uppsalas äldre en tryggare omsorg, säger Eva Christiernin, ordförande i äldrenämnden. 

Bland besluten finns att ta bort delade turer. Delade turer innebär att medarbetare arbetar på morgonen, är lediga på dagen och sen arbetar igen på kvällen. Det ska nu tas bort genom att utöka bemanningen med cirka 1000 fler arbetspass i månaden.

Samarbete med flera aktörer

Utvecklingsplanen har tagits fram gemensamt mellan politik, fackliga organisationer, seniororganisation och tjänstepersoner. Samarbetet har lett till ett antal utvecklingsområden som vägleder i kraftsamlingen för utvecklingen av äldreomsorgen.

- Tidigare har vi pratat med varje aktör för sig. Nu har vi satt oss ner för att tillsammans komma fram till vad som behöver prioriteras. Då har det blivit väldigt tydligt: vi behöver mer personal i omsorgen. För en bättre arbetsmiljö för medarbetarna och bättre livskvalitet för de äldre, säger Eva Christiernin.

Finansiering till satsningen kommer från kommunbidrag och statliga bidrag. Utvecklingsplanen gäller från maj 2021 till maj 2025. Det är vård- och omsorgsförvaltningen i Uppsala kommun som ansvarar för utvecklingsplanen. 

Läs utvecklingsplanen för vård och omsorg.