Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Pressinbjudan: Stipendiatutställning på Uppsala konstmuseum

Varmt välkommen på pressvisning av utställningen Stipendiater 2021. I utställningen visas verk av sex konstnärer som under året 2021 erhållit stipendium inom området bildkonst från Region Uppsala, Uppsala kommun och Tierps kommun.

Konstnär: Amanda Selinder. Titel: Biologiska pigment - svampmycel, alger, växter och bakterier 2021. Foto: Ricard Estay.
Konstnär: Amanda Selinder. Titel: Biologiska pigment - svampmycel, alger, växter och bakterier 2021. Foto: Ricard Estay.

Varje år delar Region Uppsala och de olika kommunerna i Uppsala län ut kulturstipendier. Uppsala konstmuseum har bjudit in stipendiaterna inom kategorin bildkonst att ställa ut i en gemensam utställning.

De sex stipendiaterna i år är: Alba Folgado, Katarina Eismann, Isak Hall,  Amanda Selinder, Emilia Sundqvist och Helena Wallberg. Deras verk visas i en spännande utställning där en variation av uttryck och tekniker möts.

Pressvisning

När: Torsdagen 2 december klockan 10.00 - 11.00

Var: Uppsala konstmuseum

Under pressvisningen kommer tillfälle finnas för intervjuer med stipendiaterna.

Föranmäl deltagande i pressvisningen till Åsa Thörnlund. 

 

Om stipendiaterna

Alba Folgado i samarbete med Nachla Libre

Alba Folgado (1988) är curator baserad i Uppsala. I sina konstnärliga undersökningar fokuserar hon på de visuella narrativ som kretsar kring sociala rörelser, folklig resning och uppror.

För Alba är det viktigt att ansluta sig till kritiska och icke-hegemoniska diskurser, både inom och bortom konstnärliga representationer.

Alba Folgado har en magisterexamen från Royal College of Art i London och har även deltagit i CuratorLab på Konstfack i Stockholm. Några av Alba Folgados senaste projekt är samarbeten med Konsthall C i Stockholm, Meetfactory i Prag, Gasworks i London och CentroCentro i Madrid.

Nachla Libre (1986) är en svensk poet, konstnär och Spoken Word-pionjär.

Nachla Libre har arbetat med Spoken Word som ett sätt för att stärka ungdomar från förorterna vars berättelser ofta annars marginaliseras. Som konstnär utforskar hon ofta ämnen som avkolonisering, social rättvisa, arv, läkande och känslomässiga resor.

Nachla Libre har en kandidatexamen i konst från Konstfack i Stockholm och en kandidatexamen i internationella relationer från Stockholms universitet. Under åren 2009–2019 arbetade hon som konstnärlig ledare för plattformen, scenen och rörelsen Revolution Poesi. Hennes arbete var att säkra den konstnärliga kvaliteten, förnya plattformen och stärka konstformen Spoken Word.

Katarina Eismann

Katarina Eismann (f. 1958) har intresserat sig för sådant som uppstår i olika former av processer, hur närmanden och utbyten utspelar sig och hur sammanhang och mellanrum skapas. Hennes verk är ofta resultatet av samtal och möten där hon bjuder in andra personer in i sina konstnärliga processer.

Katarina Eismanns konst handlar ofta om vikten av avstånd och längtan, om hur skillnader har en avgörande betydelse i livet och skapandet. I videoverket Be longing ser vi möten av rörelser och överlappningar i skikt som föder varandra. Ett inlyssnande av överföringar och delningar – som till exempel hur våra minnen delas och förs vidare - är återkommande i Eismanns konst. I Minnets anteckningar skapar hon med papperet och akvarellen olika lager. Minnets föränderliga karaktär och form tycks röra sig över de olika papperen i ett flöde. Minnen och drömmar är flyktiga men för Katarina Eismann fysiskt verkliga vilket hon också förmedlar i sin konst.

Katarina Eismann är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har medverkat i flera utställningar, gjort flera konstnärliga gestaltningar och projekt både i Sverige och internationellt. Eismann har bland annat ställt ut på Moderna Museet, Uppsala konstmuseum, Luleå Biennalen, Marabouparken och Forum för levande historia. Hon finns representerad bland annat i Statens konstråds samling.

Isak Hall

Isak Hall (f. 1978) målar landskap i klassiska tekniker som använts av renässansens och barockens konstnärer. Med lager på lager-teknik skapar Hall transcendentala bildrum med en känsla av rymd. Färgerna skiftar in och ur varandra med skimrade effekter. Det är abstrakta landskap som kan vara målade i Västerbotten, Uppland eller någon annanstans.

Platsen spelar ingen roll här. Isak Hall söker djupet och tystnader, något bortom vår sinnligt upplevda verklighet. Varje målning är som ett eget universum.
Isak Hall är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Han har visats på bland annat Candyland i Stockholm och CF Hill.

Amanda Selinder

Amanda Selinder (f. 1990) jobbar med levande processer som tar sig uttryck i hennes konst på olika sätt. Hon undersöker bland annat slemsvampar, biofilm, endofytiska svampar och färgväxter. Det som återkommer är intresset för deras förmåga att producera eller absorbera pigment.

I Myceliated har Amanda Selinder låtit svampmycelets pigment produceras i petriskålar och som hon sedan använt för att färga siden. Genom att visualisera och använda pigmenten från svampmycelen som lever inuti trädens löv visar Amanda Selinder på den mångfald som vi annars inte ser eller tänker på men som finns runt omkring oss hela tiden. Svampar finns överallt runt omkring oss – på kroppen, under jorden och inuti löv.
Amanda Selinder är utbildad vid Sigtuna folkhögskola (2011–2012), Nyckelviksskolan (2012–2013), School of Visual Arts, utbytes år konst, New York (2014–2015), Academi of Craft and Design, Göteborg (2013–2016)

Emilia Sundqvist

Emilia Sundqvist (f1993) arbetar med textil skulptur. Hon är intresserad av olika tillstånd av svaghet, förfall, vardagens ritualer och cuteness. Emilia Sundqvist undersöker hur känslor kolliderar. Att säga att något är -cute! är att lämna det i någon slags tvetydighet och limbo, det är svårt att förstå om påståendet är menat som positivt eller negativt. Detta är ett återkommande tema i Emilia Sundqvists arbete.

I det nya verket Barbro och Bambi utforskar och analyserar hon sitt begär efter vackra objekt och sorgliga historier.

Emilia Sundqvist är utbildad vid Konstfack i Stockholm och Akademie der bildenden Kunst i Wien.

Helena Wallberg

Helena Wallberg (f. 1985) arbetar främst med skulpturer och installation men också med text och fotografi. Hon skapar rum med rymd där tanke och uppmärksamhet får möjlighet att röra sig fritt i alla möjliga tänkbara riktningar som inåt utåt, ditåt osv.

Verket Padmasana är en serie objekt som skapats i en kombination av yoga och konstnärlig praktik. I ett meditativt tillstånd har Helena Wallberg fått bilder från sitt inre. I den stilla strömmen av bilder har hon intuitivt valt olika former, färger och objekt som sedan omvandlas till fysisk form. Hon censurerar inget, de former vi ser kommer från Helena Wallbergs undermedvetna.

Padmasana är sanskrit och betyder Lotusställning.

Helena Wallberg är utbildad vid Kungliga konsthögskolan (2007–2012).

För mer information