Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Grafik och keramik i en omvänd samlingsutställning

I utställningen Prints & Ceramics – Ett koreografiskt utforskande av museilogistik provar Uppsala konstmuseum ett omvänt grepp. Museets magasin flyttas successivt in i utställningen och exponeras för publik. I samarbete med koreografen Marie Fahlin har museets personal arbetat fram ett rörelse-score, där arbetet med att vårda och hantera föremål lyfts fram.

Foto: Pär Fredin
Foto: Pär Fredin

Utställningen Prints & Ceramics erbjuder möten med olika delar av ett museum, från magasinets slutna rum till utställningsrummets publika delar. Under utställningens gång kommer museets samlingar att successivt flyttas från magasinet till utställningen, där personal också arbetar med materialet. Grafiska blad, textila tryck och Upsala-Ekeby keramik som inte mött dagsljus på länge lyfts nu fram.

Utställningen innehåller två delar, där arbetet med samlingen är en. Den andra delen är en curerad utställning där Upsala Ekeby-keramik bland annat presenteras jämte samtida konstkeramik. Mellan olika generationers formgivare förs ett samtal, där dagens keramiker ofta problematiserar de ideologier som också följde med formprogrammet ”vackrare vardagsvara”.

Ett gemensamt drag för både de grafiska konstverken och keramiken är att de refererar till materialet och undersöker mediet i sig. Att de grafiska och keramiska teknikerna under svenskt 1900-talet både tjänat konstnären och samlaren blir tydligt.

Koreograferad museilogistik

Till utställning har koreografen Marie Fahlin bjudits in att tillsammans med museets personal utforska museiarbetarens återkommande gester för att skapa en koreografi som uppstår med återkommande intervall under utställningsperioden. Det handlar om en ökad sensibilitet kring det visuella och taktila mötet och ett intresse för tingens inneboende kvalitéer. Fahlin har utifrån sitt koreografiska språk renodlat och lyft fram specifika rörelser.

Varje dag ges en performance som är cirka åtta minuter lång, klockan 12.00, 14.00 och 16.00.

Samarbetet kommer också att resultera i en performance med professionella dansare 14 november. Denna del är ett samarbete med Region Uppsala, Dansverksamheten.

Utställningen Prints & Ceramics – Ett koreografiskt utforskande av museilogistik visas 11 september – 21 november.

Pressvisning Prints & Ceramics

Plats: Uppsala konstmuseum

När: Torsdag 30 september. Det finns fyra tider att boka: 11.15, 12.15, 13.15 samt 14.15

Observera att antalet platser är begränsat på grund av den pågående pandemin. Kontakta intendent Rebecka Wigh Abrahamsson för att boka en tid.

För mer information