Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Ny detaljplan kan ge patientbostäder och fler studentlägenheter i Kåbo

Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti att ge grönt ljus för en ny detaljplan för kvarteren Blåsenhus och Trädgården i Kåbo . Den kommer bland annat att ge plats för nya student- och patientbostäder.

I våras lämnade fastighetsägaren Akademiska hus AB in en begäran om planbesked för två av sina fastigheter i Kåbo: Blåsenhus och Trädgården. Plan- och byggnadsnämnden ställde sig nu positiva till begäran och därmed kan Uppsala kommun påbörja arbetet med en ny detaljplan för fastigheterna.

200-250 nya studentbostäder möjligt

I arbetet med att ta fram den nya detaljplanen ska vi undersöka om det går att planera för 200–250 studentbostäder i kvarteret Blåsenhus på Kraemers allé, vilket kompletterar det befintliga campusområdet på platsen. Dessutom planerar vi för servicelokaler i byggnadernas gatuplan, vilket skulle ge både ökad trygghet och tillgänglighet.

Patientbostäder för barn

I detaljplanearbetet tittar vi också på om det är möjligt att bygga patientbostäder för barn i kvarteret Trädgården intill Skandionkliniken, på en yta om cirka 1 200 kvadratmeter.

Möjliggör för nytt bygglov

Eftersom det tidigare bygglovet har upphävts för byggnaden där Skandionkliniken har sin verksamhet, kommer kommunen också att se över möjligheten att anpassa detaljplanen för ett kommande bygglov för denna byggnad.

Känslig mark för grundvatten

Både kvarteret Blåsenhus och Trädgården ligger på mark som har hög eller extremt hög känslighet för påverkan av grundvattnet. En riskbedömning behöver därför göras i inledningen av planarbetet, för att avgöra vilka delar av den tänkta bebyggelsen som är genomförbar, och vilka skyddsåtgärder som kan behöva fastställas i detaljplanen.

Nästa steg

Förslaget till ny detaljplan beräknas kunna presenteras i slutet av 2023. Dessförinnan ska allmänhet och intressenter ha fått ge synpunkter vid samråd och granskning.

Läs mer om den generella detaljplaneprocessen här.

För mer information