Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Ökat stöd till studentkårer och nationer

Studentnationerna och studentkårerna i Uppsala har drabbats hårt ekonomiskt under 2020, på grund av coronapandemin. Kommunstyrelsen väntas fatta beslut om ett utökat ekonomiskt stöd till studentnationerna och stöd för att minska psykisk ohälsa bland studenter.

Studentnationernas och studentkårernas verksamhet har påverkats kraftigt under coronapandemin på grund av begränsningar i verksamheterna och ett minskat antal studenter på plats i Uppsala.

Kommunstyrelsen väntas därför fatta beslut om att utöka det ekonomiska stödet till studentnationerna med 2,4 miljoner kronor under 2021. Beslutet innebär dessutom stödinsatser för att minska psykisk ohälsa.

Studentkårerna ser att den psykiska ohälsan bland studenter ökar och att det samtidigt har blivit svårare att nå studenter under coronapandemin när många verksamheter är stängda. En följd av det är ett ökat behov av kommunikationsinsatser och stöd för att få till en återstart av studentkårernas verksamhet med arbetsmarknads- och karriärmässor.

Studentnationerna och studentkårerna fyller en viktig funktion för Uppsalas studenter, för studentlivet i stort och är en viktig tillgång för Uppsala.

- Nationerna är hjärtat i Uppsalas studentliv. Självklart ska kommunen hjälpa till så gott vi kan så att de överlever pandemin. Även framtidens studenter ska få ta del av vårt fantastiska studentliv, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen kommer att ta upp ärendet vid sitt sammanträde 7 april och väntas då besluta:

1. att utbetala ett ekonomiskt stöd till kuratorskonventet om 2,4 miljoner kronor för att stötta Uppsalas studentnationer

2. att uppdra till kommunledningskontoret att initiera en dialog med Uppsala universitet och SLU om behov av ytterligare kommunikationsinsatser i syfte att informera Uppsalas studenter om var de kan vända sig om de lider av psykisk ohälsa eller upplever isolering

3. att uppdra till kommunledningskontoret att initiera en dialog med Region Uppsala, Uppsala universitet och SLU kring hur arbetet med studenters psykiska hälsa kan stärkas

4. att uppdra till kommunledningskontoret att initiera en dialog med de studentkårer och studentföreningar som arrangerar arbetsmarknads- och karriärmässor om hur Uppsala kommun kan underlätta för en omstart av dessa under hösten 2021.

För mer information

Erik Pelling (S), Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se