Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Ökad trygghet i Mikaelsparken

Uppsala kommun har tillsammans med bland annat polisen och Svenska kyrkan, genomfört stora trygghetsförbättringar i Mikaelsparken. Där det tidigare var buskigt, smutsigt och mörkt, har det nu blivit upprensat och belyst.

Kyrkan och området närmast den är ordentligt upplyst  på kvällstid nu.
Mikaelsparken med ny belysning.

Mikaelsparken ligger längs Kungsgatan mellan Råbyvägen och Skolgatan. Järnvägen löper längs parkens västra ände. Parkens placering är betydelsefull i området, som i övrigt saknar större gröna ytor. Träden erbjuder svalka under varma sommardagar. De skyddar mot regn och bidrar till bättre luft genom grönskans renande egenskaper.

Problem med dålig belysning och brottslighet

Mikaelsparken har dock tyvärr haft problem med brottslighet, högt antal anmälda narkotikabrott, ordningsstörningar och stöldbrott. För att komma tillrätta med problemen, gjorde polisen och kommunen en orsaksanalys för cirka ett år sen. Flera problem identifierades, inte minst den eftersatta belysningen.

- Vi gjorde en analys på befintlig belysning och kom fram till flera saker som behövde förbättras. Det var långt mellan belysningsstolparna och de var även dåligt placerade. En del gångstråk var inte belysta över huvud taget, berättar Johannes Eriksson, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Ljusare park och ökad närvaro av polis och väktare

Kommunen tog fram förslag på olika belysningsförbättringar. Det resulterade i att gångstråken nu har fått tätare mellan belysningsstolparna. Stråket ner till busshållplatsen och cykelställena bakom har lysts upp. Det sattes även upp belysning mot träden som fördelar sig upp i trädkronorna. Kyrkan som tidigare var svagt upplyst fick nya led-strålkastare, som lyfte fram dess placering i parken.

Utöver den förbättrade belysningen, har kommunen även gallrat i buskagen som tidigare var hårt ansatta. Renhållningen gjorde en större insats där stora mängder skräp forslades bort. Parkenheten höjde trädkronorna genom att ta bort lågt hängande grenar och på så sätt öka ljusinsläppet. Uppsala Stadsmission som driver Mikaelsgården införde förändrade öppettider. Polis och väktare har ökat sin närvaro i parken.

Hur har det blivit i Mikaelsparken efter de här åtgärderna?

– Det har blivit mycket trivsammare och tryggare. Ordningsvakterna har konstaterat att det är betydligt färre ingrepp, och hela området känns tryggare och ljusare, säger Peter Nilsson, enhetschef på stadsbyggnadsförvaltningen. 

Före- och efterbilder av Mikaelsparkens förändring

I bildspelet nedan kan du se belysningen i parken före och efter trygghetsförbättringarna. 

1 av 12
Mikaelsparken innan belysningen förbättrades. En mörk park med lågt hängande trädkronor.
Mikaelsparken innan belysningen förbättrades.