Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Ökad beredskap med lager av mun- och andningsskydd

Uppsala kommun ökar lagerhållningen av mun- och andningsskydd för att höja beredskapen vid fortsatt smittspridning av covid-19.

Inom vård- och omsorg har reglerna för användning av munskydd successivt stärkts. I Uppsala kommuns förvaltningar som omfattas av hygienföreskrifter ska personal bära munskydd under större delen av sina arbetspass. Förbrukningen de senaste veckorna har tiofaldigats.

Säkra tillgång för vård och omsorgspersonal
Samtidigt har leveranstiderna ökat och det kan ta upp till några veckor att få nya beställningar av mun- och andningsskydd. För att säkerställa behovet inom främst vård- och omsorg har Uppsala kommuns krisledningsnämnd 5 februari beslutat att öka lagret av munskydd och andningsskydd.

– Våra medarbetare och äldre som måste ha munskydd ska känna sig trygga med att munskydden inte kommer ta slut. Förbrukningen av munskydd har ökat och leveranser av nya beställningar kan ta upp till flera veckor. Därför är det viktigt att kommunen har ett stort lager, säger Erik Pelling (S), krisledningsnämndens ordförande.

Beredskap för ytterligare krav på munskydd
Munskydd och andningsskydd ersätter inte krav som att stanna hemma vid symtom på sjukdom eller att hålla avstånd till andra utan är avsedda för situationer när behovet av kompletterande åtgärder kan vara nödvändigt.

Den ökade lagerhållningen ska täcka sex månaders nuvarande förbrukning av mun- och andningsskydd i kommunens verksamheter och beräknas kosta mellan 2,4 och 4,8 miljoner. Kommunen tar samtidigt fram en rutin för att säkerställa en samordnad och kontrollerad användning av kommunens lager av munskydd och andningsskydd.