Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Nya undervisningsgrupper ska ge bättre stöd till elever med särskilda behov

För att fler elever ska kunna få det stöd som de behöver kommer fyra grundskolor i Uppsala kommun starta särskilda undervisningsgrupper där även elever från andra skolor kan delta.

Skolklass

– Det är viktigt att alla elever med särskilda behov kan få stöd i rätt tid och på rätt sätt. Nu sätter vi in ytterligare en nivå i det stöd som de kommunala skolorna erbjuder med målet att alla elever ska kunna lyckas i skolan och klara kunskapsmålen, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Enligt skollagen har alla elever rätt till extra stöd och anpassningar för att kunna nå skolans kunskapskrav. Eleverna ska i första hand få stöd i sin ordinarie klass och om det behövs kan eleven gå i en särskild undervisningsgrupp på skolan.

Om den egna skolan inte kan tillgodose behoven kan eleven bli placerad utanför den ordinarie hemskolan i en särskild undervisningsgrupp. I Uppsala kommun finns det idag sex resursenheter med sammanlagt cirka 120 platser som erbjuder den typen av stöd i centrala särskilda undervisningsgrupper. De sex resursenheterna är anpassade för att hantera olika elevers behov, exempelvis autismspektrumtillstånd, språkstörning, hörselnedsättning och psykosocial problematik.

– Vi har sett ett glapp där steget har varit onödigt långt från att få stöd på den egna skolan till att bli placerad på någon av kommunens resursenheter. Det har inte passat alla elever. Med de nya områdesvisa grupperna får vi en mer flexibel och funktionell lösning, säger Erik Ojala, grundskolechef.

De nya särskilda undervisningsgrupperna på områdesnivå ska bli ett komplement till resursenheterna som gör att fler skolor och elever får tillgång till särskilt stöd. Den nya nivån på stöd ska även kunna underlätta återgång till elevens ordinarie skola och klass.

Fyra skolor som har anmält intresse att starta särskilda undervisningsgrupper. Det är Gåvsta skola (för årskurs 1–4), Palmbladsskolan (för årskurs 6–9), Björklinge skola (för årskurs 1–5) och Johannesbäcksskolan (för årskurs 1–6).

Innan de nya undervisningsgrupperna startar ska utbildningsförvaltningen säkerställa att det finns adekvat yrkeskompetens och att lokalerna är anpassade för verksamheten. Det kommer också ske en dialog med berörda föräldraföreningar och förbund.

Ärendet togs upp på sammanträdet i utbildningsnämnden 24 maj 2021 och kan läsas i sin helhet här