Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Nya riktlinjer för arbetsmarknadsnämndens föreningsbidrag från 2022

Arbetsmarknadsnämndens föreningsbidrag stödjer verksamhet som bidrar till att människor kan komma i arbete och hitta egen försörjning. De nya riktlinjerna har stark arbetsmarknadsinriktning och omfattar verksamhetsbidrag för arbetsmarknadsinsatser samt för integration i samhälle och arbetsliv.

Fyra människor samtalar.
Föreningarnas verksamheter bidrar till att fler hittar arbete och blir en del i samhället.

Arbetsmarknadsnämndens föreningsbidrag stödjer föreningar som gör insatser för människor som står utanför arbetsmarknaden eller riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Fokus ligger på insatser som bidrar till inkludering i samhället, motverkar arbetslöshet och ger människor i utsatt position på arbetsmarknaden bättre möjligheter till arbete och studier.

Bidrag med tydlig arbetsmarknadsinriktning

Kommunstyrelsen antog tidigare i år övergripande riktlinjer för att säkerställa att bidrag till föreningar hanteras likvärdigt, transparent och effektivt. Arbetsmarknadsnämnden har nu antagit nya riktlinjer som utöver de övergripande riktlinjerna har förtydligade krav och kriterier för arbetsmarknadsområdet. Riktlinjerna ska säkerställa att resurser och bidrag används effektivt för att motverka arbetslöshet och främja inkludering så att människor i utsatt position på arbetsmarknaden får förbättrade möjligheter till arbete och studier.

- De nya riktlinjerna innebär en stärkt arbetsmarknadsinriktning samtidigt som de underlättar och gör det mer likvärdigt för föreningar. Deras verksamheter möter upp målgrupper på ett sätt kommunen inte gör, vilket var tydligt inte minst under pandemin. Målet med föreningsbidragen är att stödja det som medverkar till egenmakt och självförsörjning, säger Mohamad Hassan (L) ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Fyra slags föreningsbidrag

De nya riktlinjerna som arbetsmarknadsnämnden antagit innebär en ny modell för bidrag. Tidigare bidragsformer ersätts från årsskiftet av fyra slags föreningsbidrag:

  • Verksamhetsbidrag för arbetsmarknadsinsatser
  • Verksamhetsbidrag för integrations- och arbetsmarknadsinsatser inom etnisk förening
  • Verksamhetsbidrag för arbetsintegration
  • Utvecklings- och projektbidrag inom samverkanslösning

För varje bidragsslag har arbetsmarknadsnämnden tagit fram kriterier för bedömningar av ansökningar. För att få del av Verksamhetsbidrag för integrations- och arbetsmarknadsinsatser inom etnisk förening ska föreningen som ansöker vara religiöst obunden. Det finns också generella kriterier om exempelvis tillgänglighet, likabehandling, jämställdhet, delaktighet och mångfald som gäller för alla typer av bidrag.

- Som arbetsmarknadschef välkomnar jag de inriktningar på föreningsbidrag som beslutats, säger Henrik Jansson, avdelningschef på arbetsmarknadsavdelningen. Insatser via civilsamhället har en viktig roll att spela och det här ger förvaltningen en bättre möjlighet att rikta stödet till verksamheter och initiativ som har en tydlig koppling till arbetsmarknadsnämndens mål och uppdrag.

Gäller från årsskiftet

De nya riktlinjerna för arbetsmarknadsnämndens föreningsbidrag träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller alla utlysningar om bidrag inom arbetsmarknadsområdet. Med tydliga riktlinjer och anvisningar ska det vara lätt för föreningar att få information och ansöka om bidrag för insatser som bidrar till att människor hittar arbete och försörjning.

Läs mer om arbetsmarknadsnämnden.

Ta del av kommunens övergripande riktlinjer för föreningsbidrag