Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Nya parkeringsregleringar i Sala backe upphör tills vidare

Hösten 2020 infördes nya parkeringsregler i Sala backe. Efter överklaganden och beslut från Transportsstyrelsen upphör nu de nya reglerna tills en ny granskning gjorts av Länsstyrelsen. Du som har betalat parkeringsavgift 30 juli eller senare i Sala backe har rätt att få tillbaka pengarna.

Bilar på rad.

Hösten 2020 införde kommunen förbud mot att parkera fordon i område inom Sala backe, samt tidsbegränsad parkering, avgiftsbelagd parkering och boendeparkering inom samma område.

Ett antal privatpersoner överklagade beslutet och yrkade även på att beslutet skulle inhiberas, det vill säga skjutas upp tills ny granskning av beslutet gjorts av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog dessa överklaganden.

Nu har Transportstyrelsen beslutat om inhibition, vilket betyder att från och med 30 juli 2021 gäller inte de nya parkeringsregleringarna i Sala backe, tills ny bedömning gjorts av Länsstyrelsen.

I september väntas besked från Länsstyrelsen om när ett nytt beslut fattas.

Det betyder att just nu är det fritt att parkera i Sala backe så länge du inte parkerar trafikfarligt eller bryter mot 24-timmarsregeln eller någon annan generell trafikregel.

Få tillbaka betald parkeringsavgift

Har du 30 juli 2021 eller senare betalat parkeringsavgift eller avgift för boendeparkering i Sala backe har du rätt att få återbetalning.
Information om återbetalning på uppsalaparkering.se


Här kan du läsa mer om parkering i Uppsala