Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Ny mottagning för kvinnor som utsätts för sexuell exploatering

För att stärka stödet till framförallt kvinnor som lever i sexuell exploatering kommer Uppsala kommun ge verksamhetsbidrag till Ebbamottagningen som öppnar upp under 2022. Mottagningen kommer att drivas av Diakonistiftelsen Samariterhemmet och vara en specialiserad mottagning för personer som fått ersättning för sexuella tjänster och prostitution, som skadar sig med sex eller utsatts för människohandel för sexuella ändamål.

Kvinna i ofokus

Regeringen, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten har identifierat att kvinnor i aktivt missbruk som utsätts för våld och kvinnor som får ersättning för sexuella tjänster och prostitution är särskilt utsatta grupper i samhället. Aktuell forskning visar också att barn och ungdomar i större utsträckning än tidigare riskerar att utsättas för så kallad grooming och sugar dating på internetbaserade plattformar.

Målgrupperna är ofta svåra att nå, då prostitution, missbruk och sexuella självskadebeteenden ofta är förenat med skuld och skam. Det gör att den som behöver hjälp ofta drar sig för att söka vård på generella mottagningar. Med finansiering delvis från Uppsala kommun startar därför Ebbamottagningen för att möta den som behöver hjälp och vård.  

– Vi har under flera år sett ett behov av ett riktat stöd mot dessa målgrupper. Vi har tidigare stöttat Samariterhemmet med ekonomiska medel för att göra en inventering av behov och planera för uppstart av en riktad verksamhet, och är nu glada att kunna stötta Ebbamottagningens öppnande säger Asal Gohari (S), socialnämndens ordförande.

Mottagningen kommer att erbjuda ett spektrum av kvalificerade insatser till kvinnor och flickor, män och pojkar som fått ersättning för sexuella tjänster och prostitution, som skadar sig med sex eller utsatts för människohandel för sexuella ändamål, till personer som köper sexuella tjänster eller har andra former av tvångsmässigt sexuellt beteende samt till anhöriga som berörs av sexhandeln. Mottagningen kommer att vara öppen för alla – oavsett kön och sexuell läggning.

Socialnämnden tog den 25 november beslut om att bevilja Diakonistiftelsen Samariterhemmet ett verksamhetsbidrag på 275 000 kr för 2022.

Läs hela ärendet på uppsala.se