Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Förslag: Ny handlingsplan ska förstärka utvecklingsarbetet i Gottsundaområdet

När Handlingsplan för Gottsunda och Valsätra 2018–2020 summeras går det att konstatera att det har skett positiva förflyttningar inom samtliga fokusområden i handlingsplanen för att främja trygghet och hållbar stadsutveckling i området. Nu förväntas kommunstyrelsen fatta beslut om en ny handlingsplan för området.

Överblickbild över Gottsunda centrum.

– Det är otroligt glädjande att vi ser så många positiva framsteg i Gottsunda och Valsätra, att våra insatser har gett resultat, både vad gäller trygghet och människors möjlighet till eget arbete. Men vi är långt ifrån klara, Uppsala ska inte ha någon särskilt utsatt stadsdel. Nu fortsätter vi arbetet framåt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

På kommunstyrelsens sammanträde 16 juni presenteras slutrapport för Handlingsplan Gottsunda och Valsätra 2018–2020 och väntas, i samband med kommunfullmäktige 13 september, läggas till handlingarna.

Insatser har blivit ordinarie verksamhet

Slutrapporten berättar att en positiv utveckling har skett inom ett brett fält av områden som ger förutsättningar för förbättrade livsvillkor för Gottsunda- och Valsätraborna. Dessa insatser har till stora delar gått in i kommunens ordinarie verksamhet, något som är avgörande för det långsiktiga arbetet.

Här hittar du konkreta exempel på vad som har hänt i Gottsunda de senaste åren.

Måste arbeta långsiktigt

Arbetet med handlingsplanen för 2018–2020 är bara början på det långsiktiga utvecklingsarbetet i Gottsunda. Nästa vecka förväntas också en ny handlingsplan för Gottsundaområdet tas av kommunstyrelsen. En handlingsplan som blickar ända fram till 2030.

– Vi måste arbeta långsiktigt. Om trygghetsarbetet ska ge hållbara resultat behöver hela samhället hjälpas åt. Vi vill ha med oss alla viktiga samhällsaktörer i Uppsala i det här arbetet, säger Erik Pelling (S).

Trygghet, uppväxtvillkor, jobb och delaktighet

Målen i den nya handlingsplanen är tydliga. Gottsunda ska inte finnas med på Polisens lista över särskilt utsatta områden, senast 2025. 2030 är Gottsunda hjärtat i södra Uppsala, en plats där människor vill och kan bo kvar, likväl som lockar till inflytt av nya invånare och nya företagsetableringar.

Den nya handlingsplanens temaområden är: trygghet, barn och ungas uppväxtvillkor, jobb och företagande samt delaktighet.

Här hittar du förslaget på ny handlingsplan för Gottsundaområdet.

Här hittar du beslutad handlingsplan för Gottsundaområdet (beslutad på kommunstyrelsens sammanträde 16 juni).