Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Ny finansiering ska förbättra stödet till Uppsalas resursskolor

Uppsala kommun avsätter 8 miljoner kronor för att förbättra de ekonomiska villkoren för de skolor som bedriver undervisning för elever med särskilt stora stödbehov. Stödet ska gå både till kommunala enheter och fristående skolor.

En man pekar ut något för ett barn

Uppsala kommuns utbildningsnämnd har beslutat att införa en särskild resursenhetsersättning för enheter och skolor som har specialiserat sig på att endast bedriva undervisning för elever med behov av särskilt stöd.

Ersättningen är lika för kommunala och fristående skolor och påverkar inte andra ersättningar som skolorna har rätt till. Skolorna måste själva ansöka om resursenhetsersättning och ett antal villkor måste vara uppfyllda för att det ska beviljas. Ersättningen gäller endast för elever i årskurs 1–9.

Orsaken till den nya ersättningen är att resursenheter har högre kostnader per elev än andra skolor. Syftet är att kompensera för den högre lärartäthet och specialistkompetens som är nödvändig i verksamheten.

– Nu ger vi resursskolor bättre ekonomisk trygghet och långsiktigt hållbara förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. Med rätt stöd ges alla elever möjlighet att lyckas i skolan och klara kunskapsmålen, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Ersättningen träder i kraft den 1 januari 2022. Kommunen har avsatt 8 miljoner kronor per år i Mål och budget för satsningen.

Beslutet fattades på utbildningsnämndens möte 17 november