Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Nu ska det tas beslut om de sydöstra stadsdelarna

Den 24 november planerar kommunstyrelsen att ta ställning till den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna. Planen ska vara vägledande för utvecklingen av de sju nya stadsdelarna i sydöstra Uppsala.

Skiss över hur bebyggelsen i de sydöstra stadsdelarna kan tänkas se ut.
Skiss på hur bebyggelsen i de sydöstra stadsdelarna kan se ut i framtiden.

Under våren var den fördjupade översiktsplanen utställd för granskning och det fanns då möjlighet att tycka till om förslaget. I samband med utställningen kom ett stort antal yttranden in till Uppsala kommun.

-  Med hjälp av det stora engagemanget från närboende och andra aktörer har vi nu en färdplan framåt för de sydöstra stadsdelarna och för fyra spår Uppsala-Stockholm. Nu behöver alla partier i kommunfullmäktige, inklusive mitt eget, ta ställning till detta. Ja eller nej, säger Erik Pelling (S) kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget har förtydligats när det gäller planeringen för en trygg och trivsam stadsmiljö. Ny bebyggelse ska anpassas i karaktär och skala mot befintliga bostadsområden samt mot natur- och kulturmiljöer. Hur de höga naturvärden som finns inom och kring området ska skyddas och utvecklas framgår också bättre.

- Den fördjupade översiktsplan som vi nu presenterar tydliggör kommunens ambitioner och möjliggör utbyggnad av området med en hög grad av förutsägbarhet för både nya och kommande invånare samt för näringslivet. Vi ser fram emot att i samverkan med Uppsalas invånare, näringsliv och akademi fortsätta arbetet med att utveckla gröna stadsdelar i en mänsklig skala, säger Christian Blomberg stadsbyggnadsdirektör Uppsala kommun.

Du kan fortsatt påverka hur stadsdelarna ska utvecklas

När beslut har tagits om den fördjupade översiktsplanen fortsätter arbetet med att ta fram detaljplaner. Den fördjupade översiktsplanen kommer att fungera som ett vägledande dokument som säkerställer helhetssyn och koppling till övriga Uppsalas utveckling. Utbyggnaden i de sydöstra stadsdelarna kommer att ske stegvis under lång tid.

- En viktig del i det nya förslaget är att möjligheten att påverka planerna i framtiden har utökats. Vid varje detaljplan tas stadsbyggnadsförslag fram, djupare studier görs, lämpligheten prövas igen och nya samråd och dialoger med de som bor i området tar vid, säger Erik Pelling.

I december förväntas kommunfullmäktige ta ett slutgiltigt beslut om den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna.

Ta del av den fördjupade översiktsplanen

Från och med den 17 november kan du ta del av förslagshandlingar inför det politiska beslutet. Du hittar handlingarna på kommunens webbplats.