Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Nu har kommunstyrelsen fattat beslut om de sydöstra stadsdelarna

Onsdagen den 24 november antog kommunstyrelsen förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Den 13 december förväntas kommunfullmäktige ta det slutgiltiga beslutet kring planen.

Skiss på hur bebyggelsen i de sydöstra stadsdelarna kan se ut i framtiden.
Skiss på hur bebyggelsen i de sydöstra stadsdelarna kan se ut i framtiden.

- Nu är vi ett steg närmare fyra spår till Stockholm och en robust plan för hur vi ska utveckla nya stadsdelar. Jag ser fram emot att se framtidens gröna och innovativa stadsdelar växa fram de kommande 30 åren, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Du kan fortsatt påverka hur stadsdelarna ska utvecklas

När beslut har tagits om den fördjupade översiktsplanen fortsätter arbetet med att ta fram detaljplaner. Den fördjupade översiktsplanen kommer då att fungera som ett vägledande dokument som säkerställer helhetssyn och koppling till övriga Uppsalas utveckling. Utbyggnaden i de sydöstra stadsdelarna kommer att ske stegvis och under lång tid.

Läs mer på kommunens webbplats

Ta del av den fördjupade översiktsplanen och läs mer om utvecklingen av de sydöstra stadsdelarna.