Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Nu har kommunfullmäktige fattat beslut om de sydöstra stadsdelarna

Måndag 13 december antog kommunfullmäktige förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Det innebär att arbetet med att ta fram detaljplaner för området nu kan ta vid.

Skiss på hur bebyggelsen i de sydöstra stadsdelarna kan se ut i framtiden.
Skiss på hur bebyggelsen i de sydöstra stadsdelarna kan se ut i framtiden.

– Nu är det dags för nästa fas. Detaljplaner ska tas fram och i takt med att vi behöver fler bostäder ska spaden sättas i marken. Det här innebär också att vi kommer närmre en framtid där tågen kan gå i tid. För är det något som de senaste veckornas tågkaos visat så är det att vi behöver fyra spår, helst redan igår, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Du kan fortsatt påverka hur stadsdelarna ska utvecklas

Under 2022 påbörjar kommunen arbetet med medborgardialog och samverkan inför kommande detaljplaneprocesser för de sydöstra stadsdelarna. Den fördjupade översiktsplanen kommer då att fungera som ett vägledande dokument som säkerställer helhetssyn och koppling till övriga Uppsalas utveckling. Utbyggnaden i de sydöstra stadsdelarna kommer att ske stegvis och under lång tid.

1 av 3
Illustration av en gata  med grönska i de sydöstra stadsdelarna kan komma att se ut.
Skiss över bebyggelsen i de sydöstra stadsdelarna. Skiss av Nivå Landskapsarkitekter AB.

Mer information

Ta del av den fördjupade översiktsplanen och läs mer om utvecklingen av de sydöstra stadsdelarna

Kommunfullmäktiges sammanträde 13 december 2021