Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Nattvandra med ungdomsjouren

Uppsala behöver fler vuxna som vill nattvandra. Många unga uttrycker att de kan uppleva otrygghet under eftermiddagar, kvällar och helger när de är ute. Ett sätt att öka tryggheten är att höja vuxennärvaron på platser där ungdomar är, genom att fler nattvandrar.

Nattvandrare

Just nu söker Uppsala ungdomsjour fler vuxna som vill nattvandra.

– Vi ser att behovet är stort av trygga vuxna som är ute på platser där ungdomar finns. Som nattvandrare fungerar du som stöd, förebild och social trygghet för unga. Vuxna som engagerar sig i nattvandring bidrar till lugn och minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld, säger Hilde Wiberg, enhetschef på Uppsala ungdomsjour.

Nattvandring finns i många områden i Uppsala

Nattvandring finns i många områden både i och utanför Uppsala city och är organiserad av olika nattvandrargrupper och föreningar. Uppsala ungdomsjour samarbetar med volontärgrupper där Nattvandring.nu är en partner.

Varje nattvandrargrupp bestämmer själva hur de lägger upp just sina vandringar. Nattvandringarna kan ske både kvällstid och dagtid, på vardagar och helger, till fots eller på cykel och ombord på bussar.

Vem kan nattvandra?

Den som vill börja nattvandra ska ha fyllt 18 år och vara nykter och drogfri. Nattvandringen sker alltid tillsammans med en eller flera andra. Det går bra att nattvandra regelbundet eller någon gång ibland.

Röst från en nattvandrare

Kabir Khan är en av många Uppsalabor som har engagerat sig i nattvandring i bostadsområdet där han bor. Han är inne på sitt sjunde år som nattvandrare.

– Under en period när det var otryggt och stökigt i Stenhagen kom jag till en punkt då jag tänkte: antingen flyttar jag eller så engagerar jag mig i mitt närområde. Jag fick höra talas om nattvandring via Uppsala ungdomsjour och det inspirerade mig och andra grannar att starta Stenhagens nattvandring, säger Kabir.

Varför är det viktigt att engagera sig i nattvandring?

– Om jag ska beskriva det med en fotbollsmetafor, så skulle jag säga att det är dags att fler Uppsalabor kliver ner från åskådarbänken och i stället kliver ut på planen och säger hej till medspelarna.

– Vi som nattvandrar är frivilliga som är ute för att skapa trygghet genom att bygga goda relationer med ungdomar. I Stenhagen ser jag att nattvandring i kombination med grannsamverkan, samarbete med Uppsala ungdomsjour samt polisen, har haft en mycket positiv effekt för att öka tryggheten.

Vad betyder nattvandring för dig?

Ingrid, nattvandrare i Gottsunda

– Sammanhållning, trygghet och trevlighet.

Annika, nattvandrare i city

– Nattvandring för mig betyder trygghet, ansvar, närvaro.

Pär, nattvandrare i city

– Det betyder att jag kan bidra till att göra kvällen lite lugnare kanske.

Bertil, nattvandrare i Gottsunda

– För mig är det att få vara ute och vandra och ha det trevligt.

Eva, nattvandrare i city

– Nattvandring för mig betyder omsorg om den staden som jag bor i.

Obestämd röst som pratar samtidigt som bild visas på flera personer som nattvandrar

– För mig betyder nattvandring att jag skulle vilja vara där det händer innan det händer något. Och då menar jag då som en trygg vuxen som ungdomar kan vända sig till för både stöd och vägledning.

Virginia, nattvandrare i Sävja

– Att nattvandra för mig, det är att få ge tillbaka någonting till ungdomarna och att finnas här som trygghet för dem.

Anneli, nattvandrare i Sävja

– Att nattvandra för mig det är väl att finnas som stöd om det skulle hända någonting.

Sofia, nattvandrare i Sävja

– Att nattvandra är att visa att jag bryr mig och att jag får lära känna de ungdomarna som bor i samma område som jag.

Kabir, nattvandrare i Stenhagen

– Nattvandring för mig är relationsskapande, det innebär trygghet och många leenden.

Nattvandra med ungsomsjouren

Vi behöver fler vuxna som skapar trygghet på kvällar och helger. Tillsammans med andra nattvandrare fungerar du som stöd, förebild och social trygghet för unga.

uppsala.se/nattvandra


Läs mer på uppsala.se/nattvandra