Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Museum och e-sportanläggning planeras vid Fyrisån

Nu finns planer för att bygga en e-sportanläggning och ett museum för digital konst vid Kungsängen öster om Fyrisån. Det är företaget Gabramian Invest AB som står bakom konceptet. Utöver museum och e-sport ska det även vara en plats för idrott och restaurang. Ett första steg har nu tagits mot att företaget kan köpa mark av kommunen för att utveckla ett nyskapande besöksmål.

Illustration över området vid Fyrisån med museum, e-sportanläggning och plats för idrott och restaurang.
Museum, e-sportanläggning planeras vid Fyrisån. Illustration av Sustain VR & Architecture.

Företaget Gabramian Invest, som tidigare byggt bland annat i Rosendal, har presenterat ett förslag om att få utveckla ett koncept som de kallar Urban games and art (UGA). Det omfattar ett museum för digital konst, e-sport, fysisk sport, restaurang och utbildning.

Visa illustration av området i större format

Avtal kan bidra till fortsatt utveckling av åstråket och Kungsängen

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott beslutade vid det senaste sammanträdet att ingå ett så kallat opinionsavtal med Gabramian Invest. Det ger företaget ensamrätt att förhandla om ett markanvisningsavtal för området och köpa marken av kommunen. Avtalet rör fastigheten Kungsängen 1:11, en yta på cirka 10 200 kvadratmeter i kvarteret Kölen.

– Precis som att Rosendals utveckling började med tennishallen kan detta bidra till den fortsatta utvecklingen av åstråket och Kungsängen. Det som idag är en rätt tråkig plats kan bli ett besöksmål som lockar Uppsalaborna till nya delar av staden, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Besöksmål som lockar till fler etableringar i området

Uppsala kommuns plan för området Kungsängen är att stegvis skapa en blandad stadsmiljö som fungerar som en utvidgning av stadskärnan. Från kommunens håll bedöms en etablering av ett attraktivt besöksmål som UGA kunna leda till fler framtida etableringar i området.

Läs mer om utvecklingen av Södra Åstråket på bygg.uppsala.se