Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Mer tid för dialog om sydöstra stadsdelarna

Kommunstyrelsen beslutade idag att förlänga tiden för utställning av den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna till den 6 april. Anledningen är de speciella förutsättningar som råder på grund av pandemin.

Förslaget till fördjupad översiktsplan var ute på samråd under våren 2020. Då inkom omkring 400 yttranden. Yttrandena har lett till ändringar för att möta medborgares och remissinstansers önskemål. Det är detta reviderade förslag som nu ställs ut för granskning, ett andra tillfälle att lämna skriftliga synpunkter.

Tiden för utställning förlängs nu från 21 mars till 6 april. Anledningen är att pandemin förändrat dialogarbetet och att Föreningen Sydöstra Uppsala bett om förlängd tid att yttra sig.

– Jag har respekt för att pandemin försvårar för föreningar och att det finns ett behov av mer tid för att sätta sig in i förslaget och skriva yttranden. Enligt lagen ska utställningstiden vara sex veckor och vi förlänger nu till tio veckor. Efter det tar den representativa demokratin vid med möjlighet till dialog med de olika partierna inför kommunfullmäktiges beslut i december, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsala kommun har anpassat arbetssätten för att kunna ge god tillgänglighet till samråds- och utställningsmaterialet och för att kunna svara på frågor trots pandemin. Digitala dialogmöten har arrangerats och livechattar är på gång. Det digitala formatet har gjort att fler haft möjlighet att delta. Vid det senaste mötet deltog 663 personer, med möjlighet att ställa frågor till politiker och tjänstepersoner.

Förslaget till fördjupad översiktsplan kan hämtas i tryckt format på biblioteket i Sävja och i kommunens kontaktcenter på Stationsgatan 12 eller läsas på uppsala.se/sydostra . Synpunkter kan lämnas via webbformulär, e-post eller vanlig post. Frågor kan ställas via post och mejlas till sydostra@uppsala.se under hela utställningstiden. I nästa skede följer detaljplanering som också innehåller möjligheter till samråd och dialog.

Med anledning av skrivelsen från Föreningen Sydöstra Uppsala erbjuder Uppsala kommun ett ytterligare dialogtillfälle med ordförande eller annan representant för berörda lokala föreningar. Mötet kommer att hållas digitalt.

Dialogtillfällen hittills:

7 mars 2020: Samrådsmöte Sävja kulturcentrum

23 mars 2020: Digitalt samrådsmöte

15 april 2020, Digitalt samrådsmöte

16 februari 2021: Digitalt utställningsmöte

Kommande dialogtillfällen:

3 mars kl. 19.00: Panelsamtal ”Varför ska Uppsala växa och varför just här?”

10 mars kl. 19.00: Chatt med Erik Pelling om utställningsförslaget

17 mars kl. 18.00: Chatt med Erik Pelling om utställningsförslaget

Mars/april: Dialogmöte med representanter från berörda lokala föreningar

För mer information