Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Du som bor i Vaksala- eller Rasboområdet, ta chansen att påverka

Uppsala kommuns projekt medborgarbudget fortsätter och i år har turen kommit till Vaksala- samt södra och norra Rasbobygden.

Ett par personer som cyklar i terräng en sommardag

Projektet går ut på att de 8 825 invånarna som bor i området får möjlighet att bestämma vad 496 380 kronor ska användas till. Kanske terrängcykelled, utegym eller hundrastgård?

14 september är sista dagen för att skicka in ditt förslag.

Förslagen måste vara:

  • inom budgetramen (496 380 kronor jämnt fördelat på tre bygder, 165 460 kr per område)
  • inom kommunens rådighet (exempelvis råder inte kommunen över kollektivtrafik, det gör region Uppsala)
  • lagliga och tillgängliga för allmänheten
  • utan nya driftkostnader för kommunen

På kommunens webbsida hittar du all information om medborgarbudget  www.uppsala.se/medborgarbudget 

Det här är medborgarbudget

Medborgarbudget är ett samlingsnamn för olika metoder som används för att involvera medborgare i beslut om hur kommunens resurser ska användas, och är ett verktyg för lokal utveckling. Projektet med medborgarbudget startade som ett pilotprojekt i början av 2018 och kommer att pågå till och med 2023.

Medborgarbudget går till så att de boende får välja ut fem representanter från bygderna, som bildar en lokal arbetsgrupp ihop med politiker. Idéer samlas sedan in från invånarna, en röstning sker och vinnande förslag utses av den lokala arbetsgruppen. Slutligen genomförs de vinnande förslagen.

Mer information om hur kommunen arbetar med olika landsbygdsfrågor hittar du här

www.uppsala.se/landsbygd 

För mer information