Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Kvarteret Hugin ombildas till bostäder, företagslokaler och förskola

För att länka samman Kungsängen med Uppsalas mer centrala delar och öka antalet bostäder, kommer kvarteret Hugin att ombildas från industrier och kontor till mestadels bostäder och lokaler till förskola och företag. Delar av den befintliga bebyggelsen är planerad att bevaras.

Illustration på hur kvarteret Hugin kan utvecklas med bostäder.

Den 26 maj fattade Kommunstyrelsen beslut om en ny detaljplan för kvarteret Hugin i centrala Uppsala. Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 300–400 bostäder, fler kontor och fler möjligheter för handel och andra verksamheter. Det finns också möjlighet att bygga en ny mindre park och en ny förskola med fyra avdelningar enligt den nya planen.

- Nu öppnar vi upp barriären som kvarteret Hugin är mellan innerstaden och Kungsängen. Med en ny park, förskola och nya bostäder får vi mer liv och rörelse i området, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Delar av den befintliga bebyggelsen är tänkt att bevaras och delar kommer att byggas om eller rivas. Ombildningen av kvarteret skapar förutsättningar för ett ökat stadsliv. Tanken är att det ska finnas aktiva bottenvåningar med lokaler för centrumverksamhet längs strategiskt viktiga stråk för att bidra till en ökad rörlighet mellan de centrala och de södra delarna av Uppsalas innerstad.

Kommunstyrelsens beslut och mer om detaljplanen för Hugin– läs mer här.