Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Kostnaderna för försörjningsstöd sjönk 2020

Det ekonomiska resultatet för 2020 visar att försörjningsstödskostnaderna minskat med 16 miljoner kronor i jämförelse med år 2019. Resultatet för 2020 landar på cirka 35 miljoner kronor plus. Det är första gången sedan 2003 som verksamheten uppvisar ett överskott. Det betyder att fler uppsalabor hittat vägen till egen försörjning.

Två kvinnor sitter framför en dator
Färre personer ansökte om försörjningsstöd 2020

Huvudorsaken till de minskade kostnaderna är politiska omtag och minskat antal bidragsansökningar. Kommunen har också fått effekt av extratjänstsatsningen och av det hårda arbetet med effektiviseringar.

- Siffrorna visar att vi är på rätt väg. När kostnaderna för försörjningsstöd minskar i en kommun är det en seger för varje enskild individ och en vinst för samhället i stort. Nu återstår att se vilken effekt coronapandemin kommer att ha på kostnaderna långsiktigt, säger Lena Winterbom, direktör arbetsmarknadsförvaltningen.

Uppsala kommun följer utvecklingen och fortsätter arbetet med att lotsa personer som står långt från arbetsmarknaden till jobb eller studier. Nyligen beslutade kommunen att ännu en gång satsa på extratjänster och fördubbla potten för arbetsmarknadsupphandlingar. Dessa initiativ är ett par av flera som syftar till att långtidsarbetslösa och nyanlända ska få arbete och en stärkt position på arbetsmarknaden.

Läs bokslutet för arbetsmarknadsnämnden 2020.

Läs mer om extratjänster.