Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Kommunstyrelsen beslutade att gå vidare med revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna

Uppsala kommuns lokala ordningsföreskrifter har under året setts över och reviderats. Vid kommunstyrelsens sammanträde 24 november fattades beslut om föreslagna förändringar och ärendet går nu vidare till beslut i kommunfullmäktige i december.

Bild på domkyrkan

Ordningslagen beskriver regler om allmän ordning som gäller i hela Sverige. De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Uppsala kommun ska upprätthållas. Ordningsföreskrifterna har tidigare bara genomgått mindre justeringar sedan 1996.

I förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Uppsala kommun har ett antal paragrafer reviderats och vissa nya tillkommit jämfört med den hittills gällande versionen. Det handlar bland annat om:

Hundar
Beträffande hundar sker vissa förtydliganden kring att de ska hållas kopplade eller under liknande kontroll som om de vore kopplade, på offentlig plats samt inom områden som jämställs med offentlig plats.

Förtäring av alkohol på allmän plats
Det område i centrala staden som sedan tidigare haft förbud mot alkoholförtäring utökas med Boländerna och föreslås nu även innefatta anläggningar för lek, idrott, järnvägsområde, skolgårdar, kyrkogårdar och begravningsplatser samt friluftsbad i hela kommunen.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
Användning av pyrotekniska varor ska endast vara tillåtet under vissa tider på valborgsmässoafton och nyårsafton i hela kommunen - under övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten. Dessutom föreslås att användning av pyrotekniska varor alltid ska vara förbjudet inom 100 meter från bostad och 200 meter från vårdinrättning samt inrättningar för djurhållning.

Elsparkcyklar och liknande mobilitetstjänster
All uppställning av elsparkcyklar och liknande mobilitetstjänster ska kräva polismyndighetens tillstånd.

Utöver detta tas ett antal andra frågor upp som till exempel schaktning, grävning och ambulerande försäljning.

- Det ska vara ordning och reda i Uppsala kommun. Vi behöver visa hänsyn till varandra när vi samsas om gemensamma ytor. Därför begränsar vi fyrverkerier, reglerar uppställning för elsparkcyklar och tydliggör att våra lekplatser inte är en plats för alkohol, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Läs ärendet om reviderade lokala ordningsföreskrifter

Bakgrund

I Sverige finns lagar som gäller exempelvis trafik, miljö, ordning och säkerhet. Uppsala kommun har liksom de flesta kommuner dessutom lokala regler, så kallade föreskrifter, som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet för kommunens invånare. Den som medvetet eller av annan anledning bryter mot reglerna kan polisanmälas och bli dömd att betala penningböter.

Beslut väntas fattas av kommunfullmäktige i december.