Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Kommunala ordningsvakter – en uppskattad satsning för ökad trygghet

Ökad trygghet är en prioriterad fråga för Uppsala kommun. Efter drygt tre år med kommunala ordningsvakter har en heltäckande uppföljning och utvärdering av satsningen gjorts, vilket bland annat leder till att den mobila ordningsvaktsenheten permanentas.

Resultatet av utvärderingen visar tydligt att ordningsvakterna behövs och att de har bidragit till att öka tryggheten i Uppsala.

Kommunstyrelsen väntas vid sitt möte den 7 april fatta beslut om vägen framåt för de kommunala ordningsvakternas arbete. Förslag till beslut är bland annat att permanenta den mobila ordningsvaktsenheten. På så sätt blir ordningsvakternas insatser mer träffsäkra och anpassningsbara.

- Ordningsvakterna är uppskattade av både polisen och många Uppsalabor. Nu utvecklar vi satsningen med en mobil enhet som ska kunna röra sig mellan city, Gottsunda och exempelvis badplatser på sommaren, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. 

- Samarbetet mellan ordningsvakterna, polisen och ungdomsjouren har varit positiv och utvecklats under åren och där är informationsutbytet avgörande.  Genom deras närvaro upptäcks snabbt såväl ordningsstörningar som ungdomar i riskmiljöer, men vakterna spelar också en viktig roll i att stötta polisens brottsbekämpning, säger kommunens säkerhetschef Anders Fridborg.

I utredningen framkommer även att utbildningen för ordningsvakter är otillräcklig och att en föråldrad lagstiftning gör det krångligt och utdraget att ansöka om LOV 3-områden (3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter).

Kommunstyrelsen väntas besluta att:

  • Arbetet med kommunala ordningsvakter ska anpassas efter var och när behoven finns.
  • Permanenta den mobila ordningsvaktsenheten som kommer att kunna röra sig mellan city och Gottsunda, och badplatser eller andra platser där behov finns.
  • Driva på för bättre utbildning och lagstiftning kring ordningsvakter generellt.
  • Kommunens kompletterande utbildning ska utvecklas.
  • Utreda möjlighet till att ordningsvakterna ska kunna använda kamerabevakningen.