Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Kolla kvaliteten i vattnet innan du badar i sjöar och vattendrag

Majoriteten av badplatserna i Uppsala kommun har klassificeringen utmärkt kvalitet och badvattnet är generellt sett bra. Men bada inte vid algblomning eller när kommunen avråder från bad.

Algblomning i sjö

Heike Kaden är inspektör på miljöförvaltningen och har de senaste somrarna jobbat bland annat med att granska och rapportera vattenprover på de 20 badplatserna i kommunen. Vattenproverna är för det mesta bra och 17 av badplatserna har klassificeringen utmärkt kvalitet, enligt Havs- och vattenmyndigheten.

 – Vi har mycket bra badvatten här i Uppsala, vattenproverna får sällan anmärkningar. Men om badvattnet visar för höga halter av bakterier avråder vi från bad och rapporterar det till Havs- och vattenmyndigheten, säger Heike.

Kommunen testar alla badplatser enligt EU:s regler. Det som avgör badvattenkvaliteten är halten av tarmbakterierna Escherichia coli och Intestinala enterokocker. De bakterierna finns normalt i avföringen hos människor men även hos vissa djur och de ska normalt inte finnas i badvattnet.

Bada inte vid avrådan

Om de finns i höga halter av tarmbakterier i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs eller avloppsvatten. Även regnvatten som rinner ut i badvatten kan bära med sig bakterier från marken.

– Då avråder kommunen från bad genom att sätta upp skyltar vid badplatsen och publicera information på vår webbplats. Det är viktigt att inte bada vid avrådan för då kan den som badar bli sjuk. Det gäller speciellt små barn som lätt får i sig badvatten, säger Heike.

Kommunen avråder också från bad när det är algblomning. Algblomningens omfattning beror bland annat på halten kväve och fosfor i vattnet, hur djupt vattnet är, hur soligt och varmt det är i luften och i vilken utsträckning det blåser eller förs in färskt vatten. Algblomning är vanligast i månadsskiftet juli–augusti och kan pågå kort eller lång tid beroende på olika omständigheter.

– Algblomningar kan vara giftiga så när det är algblomning avråder vi från bad. Eftersom algblomning kan börja fort och försvinna snabbt, är det inte alltid som vi inspektörer vet var det är algblomning. Därför bör alla som badar på våra ständer kunna känna igen algblomning och inte bada då, säger Heike.

Känn igen algblomning

Det är lättast att känna igen algblomning när den är kraftig och på väg att blomma färdigt. Då kan det se ut som en tjock grön eller gulbrun massa i vattenytan. I början av algblomningen är det svårare att känna igen den. Då kan det se ut som lite grumligt vatten eller som ett blågrönt filter på vattenytan eller i strandkanten.

– Ett tips är att låta bli att bada när vattnet är så grumligt att du inte kan se dina fötter när du står till knäna i vattnet, säger Heike.

Det går att ta tester och analysera vatten för att se om det innehåller gifter från en algblomning. Problemet är att analyssvaren bara ger en ögonblicksbild. Gifthalten förändras snabbt och beror på vilken fas som algblomningen befinner sig i och vilka arter som är mest dominerande när provet tas. Därför är det inte motiverat att mäta och förlita sig på gifthalten när det är algblomning. Kommunen avråder alltid från bad när det är algblomning.

Så undviker du att bli sjuk av badvatten

  • Se aktuell vattenkvalitet för Uppsala på  havochvatten.se  
  • Bada inte om kommunen avråder från bad.
  • Bada inte när det är algblomning.
  • Drick inte badvatten och använd inte heller vattnet till matlagning.
  • Duscha efter bad, torka av dig med en handduk och byt till torra badkläder.

Fakta om algblomning, bakterier och badklåda

uppsala.se/badvatten

Aktuell information om vattenkvalitet i Uppsala

havochvatten.se 

Kontakta miljöförvaltningen om du ser tecken på algblomning

Ring 018-727 43 04 måndag–fredag 9.00–12.00 eller mejla miljoforvaltningen@uppsala.se