Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Insatser för arbete och egen försörjning ger resultat

Uppsala kommun fortsätter arbetet med att lotsa personer som står långt från arbetsmarknaden till jobb eller studier. Under 2020 och 2021 har fler uppsalabor hittat vägen till egen försörjning och kostnaderna för försörjningsstöd har minskat.

Kvinna står lutad över arbetsbord med verktyg
Fler långtidsarbetslösa och nyanlända får stöd för att hitta vägen till egen försörjning.

Kommunens insatser för att fler långtidsarbetslösa och nyanlända ska få arbete och en stärkt position på arbetsmarknaden ger resultat. Satsningarna har bland annat bestått i att fler försörjningsstödstagare erbjuds en arbetsmarknadsplanering. Planeringen innebär individuella samtal om personens väg till arbete och en bedömning om vilket behov av stöd som finns på vägen dit. Antalet personer som fått en arbetsmarknadsplanering har ökat från 2000 till 3000 personer på ett år.

- Det är en glädjande utveckling! Med kompetenta, engagerade medarbetare i förvaltningens alla delar samt tillgång till effektiva insatser har vi, trots pandemin, kunnat visa att det finns vägar till arbete och bort från bidragsberoende! säger Henrik Jansson, arbetsmarknadschef på arbetsmarknadsförvaltningen.

Kommunen har även upphandlat leverantörer av arbetsbefrämjande insatser, exempelvis jobbmatchning för personer i utsatta stadsdelar och grundläggande IT-kunskap för språksvaga.

Förra året sjönk kostnaderna för kommunens försörjningsstöd för första gången sedan 2003. I år fortsätter kostnaderna att minska och fram till 31 juli har det utbetalda försörjningsstödet varit knappt 13 miljoner kronor lägre än samma period ifjol. Orsaken är att antalet ärenden minskar och varje utbetalning blir lägre.