Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Höjda ersättningar till Uppsalas skolor och förskolor nästa år

Uppsala kommun har beslutat om de ersättningar som fristående och kommunala skolor och förskolor får för att bedriva pedagogisk verksamhet under år 2022. Grundbeloppet som betalas ut per barn och elev höjs med över två procent, beroende på skolform. Extra resurser tillförs för att kompensera för pandemins effekter och strukturersättning införs för fritidshem.

Ungdomar pratar

I Uppsala kommuns Mål och Budget för 2022 finns satsningar på skola och förskola på sammanlagt cirka 115 miljoner kronor.

Förskolan får bland annat höjd ersättning för att täcka ökade utgifter för lokalhyra med cirka 22 miljoner kronor. Även grundskolorna får höjt grundbelopp för ökade lokalhyror på cirka 9 miljoner kronor och dessutom en generell ramhöjning på 25 miljoner kronor.

Gymnasieskolorna får bland annat 3 miljoner kronor för satsningar på psykisk hälsa och välmående.

Förlorad undervisningstid

Skolan har påverkats negativt av coronapandemin och får en tidsbegränsad satsning på tre år för att kunna ta igen det tappet. Högstadiet får drygt 17 miljoner kronor för återhämtning av förlorad undervisningstid under pandemin och gymnasiet ett tillskott på cirka 10 miljoner kronor.

Strukturersättning för barn på fritids

Utöver grundbeloppet som betalas ut per elev, lika för alla, tillkommer även en strukturersättning för skolor och förskolor utifrån socioekonomiska förutsättningar. Nytt för år 2022 är att en strukturersättning införs även för fritidshem – en satsning som kommunen har avsatt 12 miljoner kronor för i Mål och Budget.

Särskilt stöd

Nästa år får kommunens enhet för elevnära insatser 6 miljoner kronor för att arbetet med närvarokoordinatorer och ökad skolnärvaro. Resursskolor och resursenheter för elever med särskilda stödbehov tillförs 8 miljoner kronor.

Mer om stödet till resursskolor och resursenheter

Beslutsdokument i utbildningsnämnden om Ersättning för pedagogisk verksamhet 2022