Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Här möjliggörs för spårväg genom Uppsala

Den 25 mars väntas plan- och byggnadsnämnden besluta om att skicka ut detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik på samråd. Planen pekar bland annat ut var spårvägen ska dras genom Uppsala. Samrådstiden blir 8 april-22 maj, då synpunkter från allmänheten efterfrågas.

En omfattande satsning på kollektivtrafik spelar en avgörande roll för att göra Uppsala klimatpositivt till 2050. Visionsbild av White arkitekter.
En omfattande satsning på kollektivtrafik spelar en avgörande roll för att göra Uppsala klimatpositivt till 2050. Visionsbild av White arkitekter.

Detaljplanen som möjliggör spårväg sträcker sig från Uppsala centralstation förbi Akademiska sjukhuset (se A i kartan nedan), där den delar sig i två grenar. En mot Rosendal och Gottsunda (se B i kartan nedan) och en via Ulleråker och vidare mot Ultuna (se C i kartan nedan). Där går linjerna ihop igen och fortsätter över Fyrisån mot Bergsbrunna och sedan till den nya järnvägsstationen Uppsala Södra (se D i kartan nedan). Spårvägssträckan blir totalt omkring 17 kilometer och får cirka 19 hållplatser.

Översiktskarta spårväg (PDF, 2 MB)

– Nu tar vi nästa steg mot spårväg i södra Uppsala. Redan idag korkar våra gator igen, med spårvägen kan vi minska trängseln och se till så att fler Uppsalabor kan åka kollektivt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Detaljplanen syftar till att reglera hela gaturummets utbredning och placering i förhållande till befintlig och framtida bebyggelse. Den ska också möjliggöra broar, el-stationer, dagvattendammar och övriga anläggningar som krävs.

I Gottsunda och vid den nya bron över Fyrisån vid Ultuna ingår två olika alternativa sträckningar i samrådet. I Rosendal och i Ulleråker är delar av gatan redan planlagd för spår och ingår därför inte i planområdet. Efter samrådstiden kommer detaljplanen att omarbetas efter inkomna yttranden.

– Nu har vi en plan för var framtidens spårväg i Uppsala ska gå. Men innan vi landar i ett slutgiltigt förslag hoppas jag att många Uppsalabor tar del av planerna och tycker till, säger Ylva Stadell (S), plan- och byggnadsnämndens ordförande.

– När vi utvecklar Uppsala ska cykel, gång och kollektivtrafik vara det självklara valet vid resor. Modern spårväg till södra Uppsala kommer ge ett snabbt och effektivt resande och förenkla vardagen för många Uppsalabor, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd.

Uppsala kommun, Region Uppsala och staten har ingått ett avtal – det så kallade Uppsalapaketet. En långsiktig satsning som handlar om utbyggnad av två nya järnvägsspår, ny järnvägsstation söder om Bergsbrunna, utbyggnad av stadsdelar och en satsning på hållbar och kapacitetsstark kollektivtrafik.

Det finns idag ett beslut om att planera för spårväg Ett slutgiltigt beslut om vilken tekniklösning Uppsala ska välja kommer att tas 2022.

För mer information