Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Fortsatt många bygglovsansökningar till kommunen – ta hjälp av Bygglovhjälpen

Under pandemin har många satt igång med byggprojekt i sina hem och planerat för nya bostäder. Det har genererat en stor ökning av antalet sökta bygglov till Uppsala kommun. Det höga trycket innebär att det är en längre väntetid än vanligt för att få sitt bygglov beviljat.

Kvinna med byggverktyg
Person som står i en byggmiljö.

30 procentig ökning

Under hösten 2020 började antalet ansökningar om bygglov till kommunen att öka och sedan dess har det fortsatt. För bygglov så har vi en generell ökning med 30 procent i antalet bygglovsansökningar och för förhandsbesked är ökningen 40 procent.

Hittills under 2021 har vi beviljat lov för 1800 bostäder, vilket är 1000 fler bostäder än förra året vid samma tid. Vi har fått in dubbelt så många ansökningar för enbostadshus och till det har många ansökningar kommit in om tillbyggnader, garage och komplementbyggnader bland annat.

Ökat bemanningen

Under våren har vi ökat vår bemanning på kontaktcenter för att snabbare kunna svara på de frågor som kommit in. Framöver så kommer vi att rekrytera fem nya medarbetare som alla beräknas vara på plats efter sommaren.

Under våren har väntetiden varit upp till tre månader och just nu arbetar vi för fullt med att återkoppla i de nya ärenden som kommit in och att klarar av att leva upp till handläggningstiderna. Enligt lag så ska vi återkoppla inom tre veckor och handlägga ärendet inom tio veckor, men det höga trycket har gjort att vi inte kunnat uppnå det. Det innebär att många kommer att kompenseras genom att få en mindre avgift för sina ansökningar.

Ta hjälp av Bygglovhjälpen

Du som söker bygglov kan använda vår digitala tjänst Bygglovhjälpen där du kan hitta många svar på frågor och bli guidad i vilka handlingar du behöver lämna in och hur du går tillväga för att söka bygglov. Du kan också följa beslutsprocessen i ditt ärende här.

Här hittar du bygglovhjälpen.

Mer om att söka bygglov.