Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Förstärkt skolsamarbete ska skydda unga från kriminalitet

Uppsala kommun förstärker nu insatserna för att tidigt identifiera barn och unga i riskzonen för socialt nedbrytande beteende. Dels anställs fler socialarbetare i prioriterade skolor, dels utökas samarbetet mellan socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) till att omfatta utvalda mellanstadieskolor.

Skrattande tjejer

Ett nära samarbete mellan socialtjänst och skola är viktigt för att ge tidigt stöd till barn och unga. Som ett led i Uppsala kommuns övergripande trygghetsarbete görs nu flera satsningar för att hjälpa barn och familjer i områden och stadsdelar där den finns socioekonomiska utmaningar.

Fler socialarbetare i skolan

En av satsningarna är att anställa fler socialarbetare i skolan – en förlängning av en tidigare lyckad satsning där socialarbetare med sin särskilda kompetens kompletterar annan skolpersonal. I och med utökningen finns nu fem fasta tjänster och en projekttjänst på skolor i prioriterade områden.

– Socialarbetare i skolan bygger relationer med barn och unga i riskzonen och deras familjer, säger Asal Gohari (S), socialnämndens ordförande. De träffar barn och unga i skolan, på fritidsgårdar och i andra miljöer där barn och unga är på dagar och kvällar, och kan därför tidigt identifiera och fånga upp de barn som är i behov av stöd, fortsätter hon.

Socialarbetarna samarbetar också med aktörer runt skolan, bland annat i den samverkan som redan finns i SSPF, det vill säga mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet.

Utökning av SSPF till mellanstadiet

Samverkan i SSPF har funnits på Uppsalas högstadieskolor i flera år med goda resultat. Eftersom socialt nedbrytande beteende, som till exempel missbruk och kriminalitet, sjunkit ner i åldrarna vill Uppsala kommun nu utöka samverkan till att även omfatta utvalda mellanstadieskolor – SSPF junior.

Inom SSPF diskuterar representanter från skola, socialtjänst, polis och fritid hur man ska hantera händelser på exempelvis skola eller fritidsgård och hur unga och vårdnadshavare kan få stöd på bästa sätt. I SSPF junior ingår sex mellanstadieskolor i stadsdelarna Gottsunda och Valsätra.

De båda ärendena behandlades även i utbildningsnämnden, då skolan är en viktig del i satsningen.

– Vi har som mål att alla barn ska klara skolan, men också att undervisningen ska vara likvärdig på alla Uppsalas skolor. Därför behöver vi satsa på extra socialt stöd på de skolor där vi ser att det finns faktorer som kan försvåra för elever att klara sin skolgång, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden. Av den anledningen är fler socialarbetare i skolan och en utökad samverkan i form av SSPF junior mycket välkommet, fortsätter hon.

Besluten togs på socialnämndens möte den 23 juni. Läs hela ärendena på uppsala.se