Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Förslaget: Fler socialarbetare och sommarjobb i Gottsunda

Ytterligare socialarbetare i skolorna och projekt som utforskar hur lågstadiet och socialtjänsten kan samarbeta närmare. Det är några av förslagen på hur det nya statsbidraget från Socialstyrelsen ska fördelas.

Tjej som tejpar ett paket - med hörlurar på sig

Uppsala kommun har fått 8 005 000 kronor i utökat statsbidrag från Socialstyrelsen för att vidareutveckla sitt brottsförebyggande arbete och sociala insatser med barn och ungdomar i Gottsunda under 2021.

Nu finns ett förslag till beslut hos kommunstyrelsen kring hur pengarna ska fördelas. Förslaget säger att arbetsmarknadsnämnden ska få 2 150 000 kronor och socialnämnden 5 855 000 kronor.

Förstärkning av myndighetsverksamheten

Insatserna rör förstärkning av socialtjänstens brottsförebyggande arbete, utökade och förstärkta samarbetsformer och olika stödinsatser till barn och unga i riskzon för att hamna i kriminalitet. En stor del av medlen går till förstärkning av myndighetsverksamheten.

– Vi har ett unikt läge just nu att stoppa nyrekryteringen till gängen. Många grovt kriminella sitter inlåsta, nu har vi ett fönster att fånga upp unga i riskzon. Dessa insatser är extra viktiga just nu, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Stöd till "Generation Corona"

Några exempel på insatser i förslaget är:

  • Ytterligare socialarbetare i mellanstadie- och högstadieskolorna.
  • Meningsfulla sommarjobb för unga med behov av sysselsättning.
  • Ett projekt som utforskar former för hur lågstadiet och socialtjänsten kan komma varandra närmare och snabbare hantera frågor som rör de lägre åldrarna.
  • Stöd till ”Generation Corona” för att motverka utanförskap hos identifierade ungdomar.

Slutgiltigt beslut om fördelningen av medel fattas på kommunstyrelsens sammanträde 12 maj.

Här kan du läsa ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 12 maj.

Läs mer i tidigare pressmeddelandet ”8 miljoner till barn och unga i utsatta områden”.