Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Förslag: Nytt program om bostäder för alla

Uppsala kommun har tagit fram ett nytt program för att bättre kunna erbjuda boende för olika livssituationer. Programmet heter ”Bostad för alla” och sätter också upp mål om en ökad blandning av hushåll i olika delar av Uppsala för att stärka sammanhållning, trygghet och attraktivitet. Beslut om ”Bostad för alla” väntas tas vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdag.

När livssituationen ändras och det är dags att flytta ska det finnas passande alternativ för alla. Det är ett av målen i det nya programmet för bostadsförsörjning. Foto: Johnér/Amanda Falkman
När livssituationen ändras och det är dags att flytta ska det finnas passande alternativ för alla. Det är ett av målen i det nya programmet för bostadsförsörjning. Foto: Johnér/Amanda Falkman

Det nya programmet för bostadsförsörjning ”Bostad för alla” gäller 2021–2024. Kommunen har tillsammans med forskning analyserat bostadsbehov och marknadsläge och satt upp mål. Arbetet har bedrivits i samverkan mellan flera nämnder samt med Uppsalahem och Uppsala bostadsförmedling. Utifrån programmet har därefter en handlingsplan utarbetats, där målsättningarna kopplats till åtgärder som ska utföras av ansvarig nämnd eller bolag inom kommunkoncernen. Handlingsplanen kommer att följas upp årsvis.

– För att bli av med bostadsbristen måste vi bygga bostäder som Uppsalaborna faktiskt behöver och har råd med. Med det här programmet sätter vi höga ambitioner. Här ska du kunna bo i lägenhet och hus. I kooperativ, bostadsrätt och hyresrätt. I staden och på landsbygden, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt ”Bostad för alla” är det viktigt att få till olika boendeformer i nyproduktion för att fler ska kunna finna en bostad som passar deras livssituation. En annan viktig åtgärd handlar om att bättre matcha hushållens behov med en bostad i det befintliga beståndet. Till exempel att trångbodda barnfamiljer matchas med en större bostad eller att äldre matchas med en tillgänglig bostad. Aktörer som bidrar med innovativa lösningar för att utveckla boendeformer och affärsmodeller som möter behov och efterfrågan ska premieras.

Exempel på målsättningar

Antalet äldre ökar i kommunen och många bor idag i en bostad som inte passar behoven eller upplever ofrivillig ensamhet. Åtgärder som underlättar för äldre att hitta en bra bostad att flytta till ska genomföras, vilket också kan tillgängliggöra lämpliga bostäder för exempelvis barnfamiljer.

En målsättning är att 20–30 procent av bostäderna som byggs i Uppsala kommun ska vara småhus, radhus och marknära boende. Kommunen ska även påbörja projekt och samarbeten för att se hur småhusmiljöer kan göras mer klimatsmarta.

Bostad för alla anger också att minst 30 procent av bostäderna som byggs i Uppsala kommun ska vara hyresrätter. Minst 25 procent av dessa ska i sin tur ha en relativt lägre hyra vilket delvis ska åstadkommas genom att Uppsala kommun ser över hur kostnaderna kan sänkas under plan-, bygg- och markprocessen.

Ett ytterligare mål är att kommunen, genom samverkan med olika studentbostadsaktörer, ska se till att 50 procent av Uppsalas helårsstudenter ska ha tillgång till en studentbostad.

Frågan om var bostäder ska byggas hanteras i kommunens översiktsplan.

Kommunstyrelsen väntas besluta om ”Handlingsplan för bostadsförsörjningen 2021—2024” den 26 maj och programmet beslutas därefter av kommunfullmäktige.

För mer information