Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Företagen ger Uppsala kommun mer än godkänt

De företag som har kontakt med Uppsala kommun är nöjda med den servicen de får. Det visar den servicemätning som Sveriges kommuner och regioner, SKR, redovisade idag, torsdag. Höjningen inom flera områden är ett resultat av medvetna insatser och ett flerårigt arbete för att förbättra företagsservicen i hela kommunen, menar Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Cheri Brundin är enhetschef för brandskydd, på ett tak för brandinspektion
Cheri Brundin är enhetschef för brandskydd, det myndighetsområde inom Uppsala kommun som får högst index i SKR:s servicemätning för 2020.

Servicemätningarna ger en viktig indikator för att avläsa resultat av kommunens treåriga handlingsplan som syftar till att ge företagen rätt förutsättningar att starta, växa och etablera sig i Uppsala.

– Vårt mål är 2000 nya jobb i Uppsala varje år. Det har vi lyckats uppnå. Men ska vi fortsätta leva upp till det måste företag vilja och kunna växa och etablera sig i Uppsala. Därför utbildar vi nu 500 tjänstepersoner och 100 förtroendevalda i företagandets villkor och tillgängliggör planlagd verksamhetsyta, säger Erik Pelling.

Bättre resultat för bygglov

Bygglov är ett område som av många företag upplevs som krångligt, både i Uppsala och andra kommuner, enligt SKR:s mätningar. Efter flera års fokus på bland annat utbildning i bemötande och utveckling av en digital guide, Bygglovhjälpen, har indexet för bygglov stigit i Uppsala under 2020, från 55 till 59.

– Det är så roligt att vi ser resultat av ett långsiktigt arbete och en utvecklingsresa. Resultatet ger oss kvitto på att vi är på rätt väg. Vi har stort fokus på våra företag och vill vara möjliggörare. För att förenkla för kunder har vi tagit fram pedagogiska digitala tjänster, viket kan vara en del i höjningen av index. Det är en styrka att under ett år av pandemin med stora omställningar generellt inte tappa fokus på vem vi finns till för, säger Åsa Broman, områdeschef för bygglov/byggnadsinspektion/energi- och klimatrådgivning.

Service inom brandskydd ökade mest

Det område som ökar mest i servicemätningen är brandskydd, från index 75 till 83, vilket är mycket högt, enligt SKR.

– Det som känns mest positivt är att vi får så högt betyg på ”Bemötande”. Vi har fantastisk personal som verkligen är mån om att våra tillsyner och tillstånd inte bara ska gå ut på att kontrollera och ställa krav, utan på att skapa en förståelse och ett intresse för brandfrågorna. Vi lägger ner mycket energi på att hjälpa dem som vi träffar att göra rätt. Vi följer upp och hör av oss för att se om man har förstått vad vårt beslut innebär, säger Ann-Ida Malm, avdelningschef och brandingenjör.

Pandemiåret en utmaning för hälsoskydd

Även myndighetsområdena livsmedelskontroll och serveringstillstånd ligger på index över 80. Ett område som sjunkit i resultat under 2020 är hälsoskydd. Hälsoskyddstillsynen har haft en stor utmaning under pandemiåret 2020. Till stor del har tillsynen varit digital vilket har inneburit en omställning för många företag.

– Det totala indexet ska ligga högre än rikssnittet, det är kommunens mål. Det har vi inte uppnått i alla områden än. Men även om vi skulle nå vårt mål kommer kvalitetsarbetet att fortsätta. Vi kommer att analysera resultatet av undersökningen och se vad vi behöver förbättra inom samtliga områden, även de som har gått upp, säger Erik Pelling.

Resultat av servicemätning för Uppsala kommun 2020

Myndighetsområde Nöjd-kund-index 2020 (2019) Rikssnitt
Bygglov 59 (55) 66
Brandskydd 83 (75) 81
Markupplåtelser 66 (68) 75
Miljöskydd 71 (69) 71
Hälsoskydd 67 (76) 71
Livsmedelskontroll 80 (81) 78
Serveringstillstånd 81 (81) 75
Upphandling 62 (59) 63
Total 72 (72) 74

*Skalan mäter från 0 till 100 där 100 är max.  Enligt SKR är index <50 att betrakta som mycket lågt, 50-60 lågt, 62-69 godkänt, 70-80 högt och >80 mycket högt.

Läs hela rapporten Öppna jämförelser: företagsklimat 2020

Ta del av kommunens treåriga handlingsplan