Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Föräldrarnas svar minst lika viktiga i år

Idag går en förskoleenkät ut med post till tusentals föräldrar i Uppsala kommun. Den ställer frågor om hur deras barn utvecklats under året i sin förskola eller sitt familjedaghem. Men 2020 har inte liknat något annat år och att föräldrar svarar på rätt fråga är viktigt.

Förskoleenkät, dekorativ bild

 –  Vårdnadshavarna får samma frågor i år som de fått tidigare år, trots pandemin, förklarar Märit Gunneriusson Karlström, chef vid utbildningsförvaltningens enhet för uppföljning, analys och samordning. Det kanske känns konstigt när förutsättningarna varit så helt annorlunda. Men deras svar kan hjälpa förskolorna att planera inför hösten.

Förskolan höll sin verksamhet igång hela året

I förskolor och familjedaghem har pedagogerna gjort en stark insats att hålla verksamheten igång, trots läget med corona-pandemin. Barnen har fått vistas mycket mer utomhus och pedagogerna har skapat nya lärmiljöer och aktiviteter ute för sin undervisning.

– När vi tittar på resultatet av enkäten gör vi det mot bakgrund av corona-läget. Men det blir också intressant att se om vårdnadshavarna upplever någon skillnad eller inte mot tidigare år. Har förskolan lyckats behålla sin förmåga att stötta barnens utveckling inom områden som språkförmåga, förståelse av matematiska begrepp, lust att lära, förmåga att samarbeta och så vidare, trots svårare förutsättningar?

Viktigt att svara på rätt fråga

Målet med enkäten är att se hur väl förskolornas och familjedaghemmens verksamhet svarar mot läroplanen. Frågorna som ställs berör bara det. Synpunkter till exempel på vilken mat barnet får på förskolan eller hur man hanterat frågor kring covid-19 ska inte påverka svaren.  

– Vi förstår att läget varit besvärligt för många vårdnadshavare som tvingats stanna hemma från sitt arbete när barnen visat förkylningssymtom. Att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer har varit krävande för både pedagoger och föräldrar. Men det hoppas vi verkligen inte ska smitta av sig på svaren i enkäten, som enbart gäller barnens utveckling.

Resultat under våren

Sista svarsdatum på förskoleenkäten är den 25 februari. Svaren lämnas in främst digitalt och blir anonyma. Därefter sammanställs och analyseras enkäten till rapporter till de olika förskolorna och familjedaghemmen. De kan sedan använda rapporten för sitt eget utvecklingsarbete inför hösten och vid till exempel föräldramöten, för att berätta om verksamheten framåt.