Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Fler studentbostäder planeras i kvarteret Triangeln

I ett förslag till ny detaljplan planeras nu för 70 ytterligare studentlägenheter i kvarteret Triangeln i Luthagen. Den nya bebyggelsen ska anpassas till de 60-talshus som finns på platsen idag, och som bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde.

Kvarteret Triangeln utökas med studentbostäder
Så här kan de nya bostäderna i Triangeln se ut. Illustration: Krook och Tjäder

Fastigheten Luthagen 79:1 i kvarteret Triangeln är i dag bebyggd med studentlägenheter runt en större bostadsgård. Kvarteret byggdes mellan 1958 och 1960 och bedöms som ett kulturhistoriskt värdefullt område.

I förslaget till ny detaljplan som nu går ut på samråd, då allmänhet och intressenter ges tillfälle att lämna synpunkter, planeras för ytterligare ett 70-tal studentlägenheter genom att de befintliga huskropparna längs S:t Johannesgatan respektive Karlsrogatan förlängs.

Förutom att möta behovet av studentbostäder syftar detaljplanen också till att värna områdets kulturmiljövärden genom att införa rivningsförbud, liksom genom att ny bebyggelse får en anpassad gestaltning.

– Det här är ett bra exempel på hur vi utvecklar Uppsala och bevarar viktiga delar av stadens historia.  Här får vi nya studentbostäder samtidigt som kulturmiljön i området skyddas, säger Ylva Stadell (S), plan- och byggnadsnämndens ordförande.

För att möjliggöra byggnaden längs S:t Johannesgatan behöver Uppsala kommun sälja ett område på 638 kvm till Stiftelsen Södermanland-Nerikes Nations Studentbostäder, som äger de befintliga byggnaderna i planområdet.

– Vår ambition under planprocessen har varit att de nya husen ska stå sig lika fint i framtiden som de befintliga byggnaderna gör idag, säger Emma Söderström, planarkitekt på Uppsala kommun, säger Emma Söderström, planarkitekt på Uppsala kommun.

Samrådstiden blir under 6 veckor i december och januari. Handlingarna kommer att finnas på uppsala.se. Detaljplanen beräknas kunna antas i slutet på 2022.

För mer information