Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Fler bolag ska växa i Fyrislund

Planer på 12 000 nya arbetsplatser i Uppsala Business Park, nya lokalkoncept för snabbväxande bolag och ett stort projekt på båda sidor om Kungsgatan. Det händer mycket kring fastighetsbolaget Klövern i Uppsala. Men Per Nilsson, chef för projektutveckling på Klövern, är redan inne i nästa drömprojekt – att få medverka till utvecklingen av nya Resecentrum tillsammans med Uppsala kommun.

Per Nilsson chef för projektutveckling på Klövern, i en konferenslokal
Per Nilsson vill ge plats för fler bolag i Uppsala Business Park

Utvecklingen av Uppsala Business Park i Fyrislund är ett unikt och väldigt stort projekt, inte bara för fastighetsbolaget Klövern utan även för Uppsala och Sverige. Den nya detaljplanen ska täcka ett område med en kilometers diameter och rymma fem gånger fler arbetsplatser jämfört med i dag. Det blir olika typer av service, handel, restauranger, hotell, student- och forskarbostäder, liksom en storskalig träningsanläggning och miljöer för socialt umgänge. Per Nilsson, chef för projektutveckling på Klövern, talar om stadsutveckling när han beskriver planerna på att bredda inriktningen på företagsparken. Idag är majoriteten av företagen verksamma inom life science.

– Tillsammans med de andra ägarna, Johnson & Johnson, Fresenius Kabi, Thermo Fisher Scientific, Uppsala kommun, Region Uppsala och Stuns Life Science, vill vi skapa en mer inkluderande plats där andra branscher kan gå in och samverka med life science-bolagen som utgör parkens kärna idag. Därför har vi fokus på bolag och branscher med en vilja och förutsättningar att samarbeta för att nå längre. För att göra det behöver vi utveckla mer än en attraktiv plats. Vi behöver skapa förutsättningar för verksamheter och individer att samverka och stärka varandra. Vi behöver utveckla en fysisk miljö och ett tjänsteerbjudande som möjliggör detta, säger Per.

Attraktiv region

Per är född och uppväxt i Uppsala och har under flera år debatterat stadsutvecklingen. Genom sitt jobb som chef för projektutveckling på Klövern vill han medverka till att göra hela regionen mer attraktiv:
– Uppsala Business Park är ett av de mest ambitiösa projekt Klövern har. Här ska vi skapa en unik tillgång som stärker life science-företagens förutsättningar att utvecklas, inte bara i Uppsala utan även i hela regionen och i Sverige. Vi bygger en komplett stadsdel utifrån de behov som den här typen av bolag har och öppnar även upp den för allmänheten genom handel, service, utbildning och träning.

Mer yta

Enligt Per har Klövern i dagsläget en övervikt på mellanstora bolag som kunder i Uppsala Business Park. Många av de tidigare små bolagen i parken har helt enkelt vuxit ur sina lokaler. Det behövs mer yta för att möta behoven och för att kunna ta in nya bolag. Mycket mer yta. Men även andra tjänster och funktioner.
– Utmaningen som vi har när vi utvecklar innovationsmiljöer är att vi behöver ett brett spektrum av olika miljöer som passar allt från uppstartsbolag till mogna globala bolag, från tjänstebolag till producerande. Det är ofta väldigt snabbväxande bolag, säger Per.
Ena dagen är de två personer som behöver ett rum för sin verksamhet. När de bryter igenom med sin forskning och finansiering behöver de snabbt skala upp till 10–20 personer och börja med produktion.
– Det sker ganska fort, fortare än vi kan bygga nya lokaler. Det gör att vi måste ha framförhållning. Vi utvecklar för närvarande olika lokalkoncept som tillsammans kan möte det varierande lokalbehoven under ett bolags tillväxtresa.

Nytt koncept med labblokaler

Under våren 2021 lanserar Klövern ett nytt koncept med labblokaler som vänder sig till små och medelstora bolag, allt från enskilt rum till de som behöver 3 000 kvadratmeter med kontor och labb.
– Vi har arbetsnamnet aktivitetsbaserad stadsdel med olika kompletterande miljöer där man snabbt kan gå från ett koncept till ett annat när behovet förändras. Där en del kopplar till den fysiska miljön och en del till ett brett och rikt tjänsteerbjudande. Ett tjänsterbjudande som syftar till att stödja bolagen i dess tillväxt och hjälper dem att fokusera på sin kärnverksamhet.
Per understryker att mångfald av olika bolag och verksamheter är avgörande för det ekosystem av bolag som han tror på i parken:
– Uppstartsbolag som kanske är mer agila och innovativa kan komplettera större bolag som har access till en global marknad och robusta processer för att rulla ut framgångsrika produkter. Det är även viktigt att komplettera med olika branscher som tillsammans kan skapa tvärvetenskapliga innovationer. För att möjliggöra det behövs också strukturer som är med och stimulerar det utbytet. Därför bygger vi en organisation som vi kallar Uppsala Business Park Community, som ska skapa mötesplatser och stimulera till samverkan.

Avancerade lokaler

Klöverns kunder i Uppsala Business Park efterfrågar mer avancerade lokaler. Klövern har många bolag som kommer från branscher som ligger nära universitetens verksamhet med hög innovationshöjd, exempelvis inom materialteknik och life science, och har specifika krav på tekniskt avancerade lokaler. Per tycker att dialogen och samarbetet med övriga parter om utvecklingen av Uppsala Business Park har varit smidig:
– Vi jobbar med stadsutveckling i flera olika kommuner. Jag skulle säga att Uppsala är en av de som funkar bäst. Från det att vi satte oss ner och diskuterade vilken målbild vi ska ha med utvecklingen till genomförandet kopplat till planprocessen. Men även med tanke på hur vi kan jobba med etableringar. Det har varit ett väldigt bra samarbete under hela resans gång.

Utvecklingen av Resecentrum

Om han ändå skulle önska sig något är det att få mer förutsägbarhet i utvecklingsprocessen.
– Alltid vill man väl att saker ska gå ännu snabbare och mer friktionsfritt, men någonstans får man ändå konstatera att saker och ting funkar väldigt bra här, säger Per.
Han är redan inne i nästa drömprojekt – att få medverka till utvecklingen av nya Resecentrum. Klövern ingår i den arbetsgrupp som skapats för att framarbeta en målbild för hur området ska utvecklas.
– Det är en så pass central plats som är relevant för alla i Uppsala, det vore kul att få möjlighet att genomföra målbilden.

Så vill Klövern utveckla Uppsala Business Park