Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Ett öppet tackbrev till föreningslivet för insatser under pandemin

För ert arbete, för alla era insatser under pandemin och för allt ni gör till vardags i kraft av era föreningars verksamheter vill vi från Uppsala kommun förmedla vår stora och genuina uppskattning och tacksamhet.

Äldre man som plockar upp matvaror på diskbänken

De senaste 18 månaderna har pandemin ställt invånare, föreningar, företag och offentlig verksamhet i Uppsala kommun, liksom i övriga Sverige och världen, inför stora utmaningar och negativa konsekvenser.

Ni är många föreningar i Uppsala kommun som har drabbats hårt under pandemin med mindre intäkter, färre medlemmar och klart begränsade möjligheter att bedriva påverkansarbete. Verksamheter har fått ställas in och om på ett sätt vi aldrig upplevt tidigare. Under dessa omständigheter har ni fortsatt värna era medlemmars engagemang. Dessutom har ni förmått möta upp ett långvarigt och ökande behov av volontärinsatser med kreativa lösningar och en stark vilja att stötta medmänniskor i behov av hjälp.

Avgörande insatser

Liksom under flyktingkrisen 2015, har vi dagligen sett exempel på hur mycket det civila samhället bidrar och hur avgörande era insatser är när hela samhället står inför en krissituation. Telefonkedjor och nya – ofta digitala – nätverk har skapats, ett otal viktiga stödsamtal har genomförts, mat, post, medicin och böcker har hämtats och levererats, trasiga lampor har fixats, hundar har promenerats. En mängd information har också tagits fram, översatts och spridits och nya samarbeten har etablerats, allt för att stötta riskgrupper och andra utsatta grupper och för att minska smittspridningen.

I en tid när många känt otrygghet, rädsla, hopplöshet och uppgivenhet har ni med era insatser och goda exempel hjälpt oss alla. Ni har också bidragit till viktiga gemensamma och samhälleliga värden som delaktighet, omsorg, tillit och demokrati! Betydelsen av ett starkt civilsamhälle som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner har aldrig varit tydligare.

Ser fram emot fortsatt samarbete

För ert arbete, för alla era insatser under pandemin och för allt ni gör till vardags i kraft av era föreningars verksamheter vill vi från Uppsala kommun förmedla vår stora och genuina uppskattning och tacksamhet. Vi ser fram mot att tillsammans med er, som samverkans- och kunskapspartner, fortsätta att utveckla och förbättra vår egen organisation och Uppsala kommun som geografisk plats och samhälle till gagn för Uppsalas invånare, föreningsliv och näringsliv.

Stort TACK till er alla!

/Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande

Brevet har också skickats per e-post till alla föreningar som är anslutna till den lokala överenskommelsen och föreningar som varit särskilt engagerade i samverkansarbetet under pandemin.