Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Dags att tycka till om planerna för bostäder, torg och centrum i Ekeby

I en ny detaljplan för Ekeby/Flogsta planerar Uppsala kommun för cirka 80 nya bostäder och ny centrumverksamhet, bland annat en större matvarubutik. Planförslaget går nu ut på samråd, där allmänhet, närboende och andra intressenter kan ge synpunkter.

I stadsdelen Ekeby/Flogsta 2,5 kilometer från Uppsala C, ligger kvarteret Hindsgavl. Här planeras för cirka 80 nya bostäder, ett nytt torg och en utökad centrumverksamhet med bland annat en större livsmedelsbutik.

Utvecklingen av området görs för att ge fler möjlighet att bo i denna del av Uppsala stad, skapa bättre förutsättningar för service och möjliggöra ett tryggt, trivsamt och levande torg.

Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti att låta det planförslag som fastighetsägaren och Uppsala kommun tagit fram gå ut på samråd. Det innebär att invånare och intressenter har möjlighet att tycka till om förslaget under sex veckor med start senast vecka 37.

Som ett komplement till samrådet kommer det även att finnas möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter i form av en digital dialogkarta.

Fyra till fem våningar med modernt torg och livsmedelsbutik

Planförslaget omfattar 5000 kvadratmeter och innebär i korthet att fastighetsägaren kan få möjlighet att bygga fyra och fem våningar höga lägenhetsbyggnader i hållbart material och en större och modernare livsmedelsbutik i gatuplan i än den som finns här idag. Byggnaderna är tänkta att ha liknande utseende som de övriga byggnaderna i området, byggda huvudsakligen på 80-talet till stor del. Det nya torget som också kan skapas här, kan bjuda in till ökad utevistelse och trevnad. Området som detaljplanen omfattar är cirka 5000 kvadratmeter stort.  

– Med det här planförslaget kan vi få ett levande torg och trevligt centrum i Ekeby/Flogsta. De nya bostäderna gör också att fler Uppsalabor får chansen att bo i den här populära stadsdelen. Nu är det dags för samråd där vi hoppas att många tar chansen att tycka till om förslaget, säger Ylva Stadell (S), plan- och byggnadsnämndens ordförande.

Nästa steg

Under samrådstiden kommer kommunen att bjuda in till ett digitalt samrådsmöte där allmänheten kan ställa frågor och få information om förslaget.

Tiden och handlingar för samrådet kommer att annonseras ut på www.bygg.uppsala.se under detaljplanering. Frågor kan också ställas direkt till planarkitekten via mejl. Se kontaktuppgifter nedan.

Mer om detaljplanen för Ekeby/Flogsta.

För mer information