Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Den kommunala förskolan startar ett unikt samarbete med Uppsala universitet

Som enda kommunal förskola i Sverige startar man det här samarbetet. Målet är att hitta sätt att mäta effekten av förskolans utbildning hos barnen på sikt. Samarbetet kan leda till en utbildning inom förskolan som är anpassad efter varje barn och att personalen får precis den kompetensutveckling som behövs.

Samarbetande vuxen med barn

– Det här är ett otroligt samarbete som vi är jätteglada över, där universitetet frågar oss vad vi vill att de forskar på. Dessutom samarbetar de över gränserna med bland annat psykologer och nationalekonomer för att göra arbetet så bra som möjligt. Det är imponerande, berättar Jan Aili, chef kommunal förskola.

Sex kommunala förskolor

Det kommer totalt vara sex kommunala förskolor som ska vara med, de som är utvalda just nu är Stenhammars förskola, Bälinge bys förskola och Årikets förskola.

– Det känns otroligt spännande och utvecklande att få samarbeta på det här sättet med Uppsala universitet. För oss på Årikets förskola är det här en möjlighet till både fortbildning och kompetenshöjning och vi ser fram emot att få input på vårt arbete och att få väva samman praktik med teori. Vi är väldigt förväntansfulla inför det kommande samarbetet, säger Maria Ahlgren, rektor på Årikets förskola.

Så kommer arbetet gå till

Just nu är arbetet i den första fasen, där man bland annat i dagarna kommer skicka ut en enkät till alla medarbetare. Samtidigt kommer forskare finnas på plats på de sex förskolorna för att iaktta arbetet och ställa frågor till rektor och pedagoger. Syftet är att hitta nyckelfaktorer för att mäta kvalitet på förskolorna.

– Eftersom vi inte har betyg inom förskolan är det svårt att mäta kvalitet idag. Därför vill vi hitta vilka faktorer vi kan mäta för att följa upp effekterna av att gå i förskolan. Om vi lyckas med det kommer vi ha ett jättestarkt verktyg för att följa upp förskolans arbete och kompetensutveckla personalen precis där det behövs, säger Jan.

Hur kommer det här påverka barnen i förskolan?

– På de förskolor som är med i forskningen kan det säkert påverka barnen positivt, eftersom det kommer leda till att pedagogerna utvecklas i sin roll. På sikt kommer det bidra till att vi får mycket ny kunskap om hur vi kan bygga upp utbildningen inom förskolan så att det passar varje barn. Vi kommer också bättre kunna se att vi gör rätt saker i olika situationer, eftersom vi kommer kunna mäta effekten.  Det ska bli spännande! säger Jan Aili.