Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Democracy in Decline – ett seminarium om demokratiska fri- och rättigheter

Uppsala kommun vill fira hundra år av demokrati i Sverige, och i samband med valårets inledning uppmärksamma den viktiga frågan om demokrati. Under torsdagen bjöd därför kommunfullmäktiges ordförande Eva Edwardsson (L) och kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) in till ett demokratiseminarium som bland annat gästades digitalt av den amerikanska historikern, författaren och journalisten Anne Applebaum.

Panelsamtal. Från vänster: hållbarhetschef Laura Hartman, ärkebiskop Antje Jackelén, riksdagens före detta talman och före detta försvarsminister Björn von Sydow, kommunfullmäktiges ordförande Eva Edwardsson och journalisten och författaren Patrik Oksanen.
Panelsamtal. Från vänster: hållbarhetschef Laura Hartman, ärkebiskop Antje Jackelén, riksdagens före detta talman och före detta försvarsminister Björn von Sydow, kommunfullmäktiges ordförande Eva Edwardsson och journalisten och författaren Patrik Oksanen.

Är demokratin på tillbakagång?

Varför ser vi auktoritära strömningar växa fram i många länder? Och hur hanterar vi att nationella val påverkas av desinformationskampanjer? Är demokratin på tillbakagång? Vad krävs i så fall för att upprätthålla och försvara demokratin under dessa förutsättningar?
 

Det var frågor som diskuterades under seminariet som inleddes med att Anne Applebaum gav en internationell utblick på demokratins utmaningar. Professorn i statsvetenskap Shirin Ahlbäck Öberg fortsatte med att ge en bild av demokratin i Sverige idag, följt av ett panelsamtal.  I samtalet diskuterade kommunfullmäktiges ordförande Eva Edwardsson, ärkebiskop Antje Jackelén, journalisten och författaren Patrik Oksanen och riksdagens före detta talman och före detta försvarsminister Björn von Sydow situationen i Sverige och vilka internationella erfarenheter vi bör vara vaksamma på för att värna den svenska demokratin inför och under valåret 2022.

- Hot och hat har normaliserats av populistiska rörelser och där är nätets betydelse viktig.  Desinformation hotar vår demokrati och journalister, förtroendevalda och offentliganställda är grupper som är viktiga för att upprätthålla demokratin, säger Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

- I år firar vi 100 år av rösträtt för både kvinnor och män och jag skulle önska att vi inte behövde ha ett seminarium på temat demokratins tillbakagång. Men det är nödvändigt att lyfta upp hoten mot det fria samhället. Genom att konfrontera utvecklingen kan vi kraftsamla för en fortsatt levande och uthållig demokrati, säger kommunfullmäktiges ordförande Eva Edwardsson (L).

I seminariet deltog även kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S), kulturnämndens ordförande med ansvar för demokratifrågor Linda Eskilsson (MP) samt kommunens hållbarhetschef Laura Hartman och säkerhetschef Anders Fridborg.

- Demokratin kan aldrig tas för given. Vi behöver öka kunskapen hos våra medarbetare och förtroendevalda. Det här är en del i allt som görs. Framåt kommer det bland annat handla om att höja Uppsalabornas kunskaper om de allmänna valen och öka valdeltagandet där det traditionellt varit lågt, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Det här är den första av flera kunskapshöjande aktiviteter inför valet 2022. Kommande aktiviteter handlar bland annat om mer konkreta utbildningsinsatser i hantering av hot och trakasserier mot förtroendevalda och om ett särskilt uppdrag i kommunens Mål och budget som gäller att höja de röstberättigades kunskaper om valet, med särskild inriktning på att öka valdeltagandet i områden och grupper med tidigare lågt valdeltagande.

Fakta om Anne Applebaum

Anne Applebaum är en amerikansk historiker, författare och journalist. Hon har studerat vid Yale University, London School of Economics och vid S:t Anthonys college i Oxford.

Hon är mest känd för boken ”Gulag: De sovjetiska lägrens historia” för vilken hon tilldelades Pulitzerpriset. Exempel på andra böcker hon skrivit är ”Järnridån” och ”Röd hungersnöd”.

Hennes senaste bok, ”Demokratins skymning”, tar upp de senaste tjugo årens tillbakagång beträffande demokrati i Östeuropa, baserad på hennes egna erfarenheter som boende i Polen.

Under en tid var hon Professor of Practice vid London School of Economics (Institute for Global Affairs ) och medverkade då i den av MSB beställda analysen av påverkanskampanjer och organiserad smutskastning i samband med de allmänna valen i Sverige 2018:  ”Smearing Sweden - International Influence Campaigns in the 2018 Swedish Election”.

För mer information