Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Delvis distansundervisning för gymnasiet resten av terminen

Uppsala kommuns gymnasieskolor fortsätter med fjärr- eller distansundervisning i kombination med närundervisning under perioden 3 maj till 10 juni.

Det är fortfarande en stor osäkerhet gällande smittoläget i Uppsala och det är angeläget att fortsätta minska trängseln på gymnasieskolorna. Därför fortsätter de kommunala gymnasieskolorna att bedriva undervisning som fjärr- eller distansundervisning i kombination med närundervisning under perioden 3 maj till 10 juni (vecka 18 till 23).

Fjärr- eller distansundervisning kommer att ske i samma utsträckning som under veckorna 14 till 17, vilket innebär att i genomsnitt 30 procent av undervisningen bedrivs på fjärr- eller distans. Undantag görs för nyanlända elever och elever som är i behov av särskilt stöd.

Gymnasieskolornas planering av undervisningen

Här finns gymnasieskolornas planering samt vilka utbildningar som är undantagna från beslutet för tiden 3 maj till 10 juni.

Följer utvecklingen

Läget kan snabbt förändras och målet är att Uppsala kommuns gymnasieskolor så snart som möjligt ökar andelen skolförlagd undervisning (närundervisning). Gymnasieledningen kommer att ha fortsatt tät dialog med smittskyddsenheten i Region Uppsala, Upplands lokaltrafik och gymnasieskolorna för att bevaka smittspridningen under den aktuella perioden.

Gäller inte gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan omfattas inte av rekommendationen om fjärr- eller distansundervisning.