Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Byggande på landsbygden ska prioriteras

Nu startar vi arbetet med att genomföra ett övergripande program för bostadsbyggande på landsbygden. Målet är att bostadsbyggande ska vara igång till 2025 och att antalet hushåll ska ha ökat i minst två tredjedelar av våra prioriterade tätorter.

Den 12 maj ska kommunstyrelsen ta ställning till ett förslag om programdirektiv för bostadssatsning på landsbygden. Förslaget baseras på en flerpartiöverenskommelsen mellan mittenstyret och Moderaterna.  Bakgrunden är tidigare beslut om att arbetet med att bygga bostäder på landsbygden ska prioriteras. Syftet med programdirektivet är att säkerställa att kommunen senast 2022 har en ständig planreserv för 400 bostäder i prioriterade tätorter.

- Nu ser vi till så att fler kan flytta till och bo kvar på Uppsalas landsbygd. Ska vi bli Sveriges bästa landsbygdskommun måste det byggas nya bostäder i våra tätorter. Och det måste byggas blandat. Vi behöver både lägenheter och nya hus, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nu skapas ett program för bostadsbyggandet på landsbygden för att se till att kommunorganisationen prioriterar byggandet i våra prioriterade tätorter. I översiktsplanen från 2016 anges ett drygt dussin av kommunens mindre tätorter som prioriterade för utveckling.

De prioriterade tätorterna är Vänge, Järlåsa, Bälinge och Lövstalöt, Björklinge, Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Jälla, Gåvsta, Gunsta, Länna, Almunge, och Knutby.

Det finns ett uppdämt behov av bostäder i de prioriterade tätorterna. Ett varierat utbud av bostäder är nödvändigt, bland annat för att stödja lokal service i tätorterna. I uppdraget ingår att pröva byggenskap på egen mark i fler prioriterade tätorter samt uppmuntra utveckling på annan välbelägen mark i dialog med privata markägare. Planberedskapen om 400 bostäder ska finnas utspridd på flera orter och behöver både omfatta mark för självbyggande och möjlighet för gruppbyggda hus.

För Gunsta och Storvreta har större projekt redan initierats. Det ska i framtiden finnas ständig tomtberedskap i samtliga prioriterade tätorter, under förutsättning att det finns tillräcklig kapacitet i social och teknisk infrastruktur.