Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Brukarombudets årsrapport 2020 fokuserar på delaktighet och inflytande

Brukarombudets årsrapport för 2020 har stort fokus på förslag till åtgärder för att stärka full delaktighet och inflytande samt öka egenmakt för personer med funktionsnedsättning, särskilt i situationen med covid-19.

Jeanette Nordin
Jeanette Nordin, brukarombud

Jeanette Nordin, brukarombud för personer med funktionsnedsättning, följde under 2020 Uppsala kommuns arbete med situationen för personer med funktionsnedsättningar. Särskilt fokus var under året på kommunens hantering av covid-19. Rapporten uppmärksammar även kompetensbehov inom skola och socialtjänst, behov av struktur för brukarinflytande, tillgänglig information, boendefrågor och uppföljning samt implementeringen av Program för full delaktighet.

I sin rapport har Jeanette samarbetat och haft kontakter med enskilda brukare, brukarorganisationer, Region Uppsala, flera av Uppsala kommuns förvaltningar, politiska nämnder, olika bolag och med civilsamhället.

I rapporten uppmärksammar hon att situationen inte har förbättrats under året för personer med neurologiska funktionsnedsättningar när det gäller rehabilitering och boendefrågor.

- När livet ställs om från något normalt till något helt annorlunda kan det bli särskilt svårt för vissa av oss. Personer med funktionsnedsättning, som har behov av vård, omsorg, ekonomiskt stöd eller hjälpmedel riskerar att hamna i känslan av att inte ha inflytande eller vara delaktiga i samhället eller i sina egna liv, säger Jeanette.

Program för full delaktighet

Det finns ett program sedan 2016, Program för full delaktighet, som strävar mot full delaktighet för personer med funktionsnedsättning men Jeanette menar att programmet inte fått den uppmärksamhet som det var tänkt.

- Programmet är relativt okänt, inte bara i Uppsala kommun. Det är dock glädjande att det nu har uppmärksammats och lyfts av politikerna, säger Jeanette.

Ett arbete med en förstudie har inletts i kommunen tillsammans med Funktionsrätt med syfte att synliggöra programmet och arbeta praktiskt med det.

Läs hela Brukarombudets årsrapport för 2020

För mer information