Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Brottsförebyggande samverkan gör skillnad

En permanent områdespolisgrupp, bättre belysning, fler jobbmöjligheter för unga och stärkt samarbete mellan skola, polis och socialtjänst. Det är några exempel på vad medborgarlöftet för Gottsunda/Valsätra 2019 - 2020 har resulterat i.

Medborgarlöftet undertecknades våren 2019 av kommunen, polisen och den lokala fastighetsägareföreningen, som arbetat aktivt tillsammans med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder. Fokus har även legat på att öka säkerheten på platser som Gottsundaborna upplevt som osäkra.

Arbetet har skett i nära samverkan mellan de som bor och verkar i området, och har bland annat resulterat i att:

  • Antalet anmälda brott har minskat
  • Det nu finns en permanent områdespolisgrupp
  • Bevakningskameror har satts upp på platser som upplevts som otrygga
  • Belysningen har förbättrats och besiktning av utemiljön sker varje vecka
  • Fler jobbmöjligheter för unga har skapats
  • Samarbetet mellan skola, polis och socialtjänst har stärkts och blåljusutbildning av 200 högstadieelever har genomförts
  • Grannsamverkan och nattvandring tillsammans med stadsvärdar i området har bidragit till en tryggare miljö.

Fokus Gottsunda

Kommunens och polisens brottsförebyggande samarbete för ökad trygghet i Gottsunda och Valsätra fortsätter, med den gemensamma satsningen Fokus Gottsunda 2019–2024 där myndigheten Brå (Brottsförebyggande rådet) bidrar med metodstöd.

Satsning på utemiljön

Till detta kommer förbättringar i utemiljön där kommunen och fastighetsägarföreningen samarbetar närmare varandra än tidigare.