Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Uppsala kommun har fattat beslut om nollvision mot våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och är ett samhällsproblem som innebär både stort mänskligt lidande och stora kostnader i pengar. Därför har Uppsala kommun fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer.

Bild på Påvel snickares gränd upplyst i orange
Uppsala kommun har fattat beslut om nollvision mot våld i nära relationer. 25 november kommer Uppsalas gator lysa i orange under ”Orange Day” - för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Den 24 november fattade Kommunstyrelsen beslut om att anta en nollvision i Uppsala kommun mot våld i nära relationer.

– I Uppsala ska du vara trygg. Men hemmet är idag den farligaste platsen för kvinnor att vara på. Våld i nära relationer är ett gift i vårt samhälle och vi behöver göra mer. Därför ska vi ha en nollvision, precis som vi har i trafiken. Ingen ska behöva vara rädd i sitt eget hem, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar såväl fysiskt som psykiskt och sexuellt våld, samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck. Våld kan drabba alla, men vissa grupper är långt mer utsatta än andra. Barn i familjer där det förekommer våld riskerar allvarlig fysisk och psykisk ohälsa. Från och med 1 juli i år är det straffbart att låta barn bevittna våld i nära relationer.

– Genom en nollvision för våld i nära relationer skickar vi en signal, både till våra 18 000 medarbetare i kommunen och till alla Uppsalabor. Vi måste öka kännedomen och öppna upp det offentliga samtalet så människors otrygghet och ofrihet kan motarbetas. Våld i nära relationer kommer aldrig att accepteras. Vi vill att fler vågar prata om sina erfarenheter och att samtalstonen kan förändras både på arbetsplatser och i skolan, säger Mohamad Hassan, ordförande i jämställdhetsrådet (L).

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Den 25 november är den av FN utsedda internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. 2008 startade FN:s dåvarande generalsekreterare kampanjen ”Orange Day”. En dag då människor världen över engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet genom att lysa upp kända byggnader i orange, eller genom att bära kläder i orange.

Uppsala i orange

För att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor lyser Uppsala kommun upp flera platser i Uppsala i orange den 25 november. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Läs mer om platserna som lyser upp i orange 25 november