Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Även kommunfullmäktige säger ja till fortsatt arbete för spårväg

Efter att kommunfullmäktige röstade ja till spårväg i Uppsala 13 december tar projektet nu ytterligare ett steg framåt. I början av år 2022 ska Uppsala kommun och Region Uppsala ansöka om statlig medfinansiering, vilket är den avgörande faktorn som kvarstår för att spårvägsbygget ska bli verklighet.

Illustration av spårväg vid Bäverns gränd.
Spårväg vid Bäverns gränd. Illustration av White Arkitekter.

– När vi utvecklar Uppsala ska vi göra det smart. Det ska vara enkelt att resa kollektivt och vi ska göra vad vi kan för att stadens gator inte ska korka igen av bilar. Där kommer spårvägen in. Nu är nästa steg att söka medfinansiering från Trafikverket. Får vi de pengarna så är det spårväg som gäller, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det beslut som fattades i kommunfullmäktige 13 december är ett så kallat villkorat genomförandebeslut. Det innebär att kommunen beslutat att bygga spårväg, så länge ansökan om statlig medfinansiering beviljas.

900 miljoner kronor finns redan garanterat i statlig medfinansiering genom fyrspårsavtalet om Uppsala bygger spårväg mellan hållplats Gottsunda och Uppsala S/Bergsbrunna. Nu ska även statlig medfinansiering sökas för resterande sträckor, Uppsala C-Gottsunda och Uppsala C-Ultuna.

Ger en tydlig signal

Det var 24 november som förslaget gick igenom i kommunstyrelsen efter omröstning. Genom att även kommunfullmäktige röstade ja på måndagen kan man inom projektet nu börja planera för aktiviteter under 2022.

– Beslutet i kommunfullmäktige ger en tydlig signal för marknaden och våra samarbetsparters om kommunens intention att fullfölja projektet. Vi har en stabil grund för att kunna lämna in vår ansökan för statlig medfinansiering för delsträckan ABC i början på nästa år. Dessutom ger det oss förutsättningar att fullfölja arbeten med detaljplanerna för delsträcka D och spårvagnsdepån med tillhörande tillstånd, säger Mario Rivera, projektledare för Uppsala spårväg.

Se kartan över spårvägens delsträckor i större format

sparstrackning_liten1.jpg

Tillståndsprocessen startar 2022

Under nästa år kommer ansökan till stadsmiljöavtal att lämnas till Trafikverket och tillståndsprocessen för spårväg startar formellt.  Detaljplanerna för de olika delsträckorna kommer att granskas och detaljplanen för spårvagnsdepån ska ut på samråd.

Planen är att spårvägen ska vara i trafik 2029.

Information om beslut som fattats tidigare kring spårvagnar i Uppsala och vad som händer framöver

Fakta

Så är delsträckorna planerade att gå:

  • Delsträcka A går från Uppsala centralstation till Exercisfältet.
  • Delsträcka B går genom Rosendal, Vårdsätravägen och Gottsunda.
  • Delsträcka C går från Ångströmslaboratoriet genom Ulleråker och Ultuna.
  • Delsträcka D går från Bäcklösa till Ultuna och fortsätter sedan österut över Fyrisån i riktning mot Sävja och Bergsbrunna. Delsträckan avslutas i den nya knutpunkten Uppsala Södra, som förbinder det nya kollektivtrafikstråket med järnvägen.

Mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 13 december 2021

Information om Uppsala spårväg på uppsala.se/sparvag