Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

300 miljoner för bättre framkomlighet i södra Uppsala

Uppsala kommun lägger 300 miljoner på att förbättra framkomligheten på bil- och cykelvägar i de södra stadsdelarna under de kommande fem åren. Bland annat kommer Dag Hammarskjölds väg att bli fyrfilig och ytterligare gång- och cykelvägar kommer byggas. Beslutet är en del i en flerpartiöverenskommelse mellan mittenstyret och Moderaterna om genomförandet av fyrspårsavtalet.

Kommande år görs förbättringar för fotgängare, cyklister och bilister i södra Uppsala. Foto: Johner.se/Jens Lindström
Kommande år görs förbättringar för fotgängare, cyklister och bilister i södra Uppsala. Foto: Johner.se/Jens Lindström

– Det här är en rejäl satsning för att Uppsalaborna ska komma till jobbet och skolan i tid. Framkomligheten till och från södra Uppsala behöver bli bättre och det behovet kommer bara bli större de kommande åren, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Satsningen är viktig för framkomligheten i södra Uppsala, och beslutades vid kommunstyrelsens sammanträde 19 januari. En förstärkning av väginfrastrukturen behövs redan nu och behovet kommer att öka i takt med ytterligare utbyggnader av södra Uppsala.

Infrastruktursatsningen är en del av Uppsalapaketet och omfattar bland annat:

  • Dag Hammarskjölds väg mellan Ultuna allé och Vårdsätravägen byggs successivt ut till att bli fyrfilig.
  • Kungsängsleden får ökad kapacitet vid ett antal korsningar ut till och med Gnistarondellen.
  • Höjd standard på gång- och cykelvägnätet längsmed Dag Hammarskjölds väg.

Utöver ovanstående ska en särskild åtgärdsplan utarbetas i samband med projektering och utbyggnad av den kapacitetsstarka kollektivtrafiken i de sydöstra delarna av Uppsala. Planen ska visa hur framkomligheten underlättas för övriga trafikslag, hur barriärerna minskas för gång och cykel så att andelen gående och cyklande kan bibehållas.

För mer information