Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Utredning om framtidens kollektivtrafik överlämnad till kommunen och regionen

Idag tog Uppsala kommun och Region Uppsala emot en utredning som jämför förutsättningarna för spårväg och BRT (snabbussar) i Uppsala.

Utredningen om framtidens kollektivtrafik lämnas över till representanter för Uppsala kommun och Region Uppsala
Från vänster: Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande, Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, Gabriella Burel, projektledare Uppsala kommun och Ola Kahlström, strategisk samhällsplanerare Uppsala kommun.

Utredningen fastställer att både spårväg och BRT är bra system för att skapa en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. De har dock olika förutsättningar och passar för olika resemängder. Slutsatsen i utredningen är att spårväg är den kollektivtrafiklösning som bäst stödjer den utveckling som beskrivs i översiktsplanen för Uppsala kommun.

Beslut fattas 2021

Utredningen är en fortsättning och en uppdatering av den systemvalsstudie som gjordes 2016. Den redogjorde för vilken typ av kollektivtrafik som skulle fungera bäst för den planerade utvecklingen i Uppsala.

I nästa steg ska kommunfullmäktige ta ställning i frågan. Därefter ska ett inriktningsbeslut fattas om vilken typ av kollektivtrafiklösning som projektet ska arbeta vidare med. Ett mer detaljerat underlag tas till sist fram inför beslutet om genomförande som tas 2021.

En historisk satsning på ett Uppsala som växer

Uppsala är en av Europas mest expansiva regioner och kan bli 340 000 invånare 2050. Uppsala är även ett av regeringens prioriterade områden i satsningen på nya hållbara städer och stadsdelar. Denna satsning är en mångmiljardinvestering med fokus på att utveckla hållbarhet i framkant, innovation och nyskapande. För Uppsala innebär det att:

  • fler än 33 000 nya bostäder och tusentals arbetsplatser byggs i stadens södra delar. 33 000 nya bostäder motsvarar cirka 75 000 nya invånare.
  • en ny tågstation (Uppsala Södra) byggs i Bergsbrunna
  • att Uppsala central ska byggas ut
  • det blir ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm.

Behov av en kapacitetsstark kollektivtrafik

Uppsala behöver en effektiv kollektivtrafik med hög kapacitet för att fortsätta växa hållbart. Uppsala kommun och Region Uppsala har under de senaste åren utrett frågan kring hur man på bästa sätt kan möta människors behov att ta sig till och från jobbet, skolan med mera. Utgångspunkten har varit att tillgodose hållbara pendlingsmönster; att fler väljer kollektivtrafik, gång och cykel.

Kollektivtrafiken ska bidra med en snabb och kapacitetsstark förbindelse med hög turtäthet från den nya järnvägsstationen i Bergsbrunna (Uppsala Södra) till Gottsunda och Ultuna samt vidare mot resecentrum (Uppsala C) via två olika sträckningar.

Utredningen har genomförts av Trivector under 2019 på beställning av Uppsala kommun och Region Uppsala.

Läs hela utredningsrapporten (PDF, 1 MB)

Läs en sammanfattning av utredningsrapporten (PDF, 652 KB)

 

Läs mer om projektet Uppsala spårväg