Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Uppsala ska vara bäst i Sverige på upphandling

Uppsala kommun köper varor och tjänster för över 5 miljarder kronor varje år. För att stärka dialogen med näringslivet och utveckla kommunens upphandlingsverksamhet bildades ett gemensamt upphandlingsråd 2019. Målet är att Uppsala ska bli bäst i landet på upphandling.

Lagerlokal med människor

Upphandlingsrådet ger stöd och rekommendationer för generella upphandlingsfrågor i Uppsala kommun.

– Efter ett år med upphandlingsrådet har vi börjat skörda frukterna av initiativet med ökad ömsesidig förståelse och bättre faktaunderlag kring upphandlingarna. Syftet var att fokusera på en övergripande och strategisk nivå för att bli en ännu bättre upphandlare och affärspartner till våra leverantörer, säger Mohamad Hassan (L), ordförande i rådet.

 

Mohamad Hassan

Mohamad Hassan (L).

– Upphandlingsrådet i Uppsala är unikt eftersom det består både av politiker, representanter från näringslivet samt den ideella sektorn, något som gör vårt arbete värdefullt.

Hittills har upphandlingsrådet bland annat haft workshoppar om utvärderingsmodeller, diskuterat innovation i upphandlingar och tagit upp generella frågor från näringslivet för att förbättra kommunens upphandlingsverksamhet.

Representerar näringslivet

Erik Sallén är försäljningsansvarig i fjärde generationen på företaget Maskin och Verktyg och sitter med i upphandlingsrådet som en av flera representanter för näringslivet.

– Vi har belyst behovet med konstruktiv dialog inför, under och efter genomförda upphandlingar. Jag känner att samtalsklimatet i rådet förbättras för varje träff vilket är en förutsättning för att vårt gemensamma arbete ska vara relevant och befogat, säger han.

Erik Sallén

Erik Sallén.

Enligt Erik krävs djup involvering av berörda delar i kommunens verksamheter utöver upphandlare för att upphandlingar ska kunna genomföras så bra som möjligt.

 – Det finns många parametrar utöver priset som är viktiga att beakta. Precis som när det gäller affärer i det privata näringslivet, behöver det finnas en ömsesidig vilja att både dialog och genomförande ska vara så positiv som möjligt.

– Min förhoppning är att upphandlingsrådets arbete ska generera en förbättrad dialog, förståelse och i slutändan ett bättre förhållande mellan de offentliga verksamheterna inom Uppsala kommun och det lokala näringslivet, säger Erik.

Våga ställa frågor kring upphandlingar

För att samspelet mellan näringslivet och kommunen ska fungera, uppmanar han företag som vill delta i en upphandling att våga lyfta frågeställningar och oklarheter direkt och att vara inte vara rädd att detta ska få negativa konsekvenser i specifika upphandlingar.

– Många företagare drar sig för att ta en dialog för att man tror att det kan straffa sig. Alla måste i grunden ha en positiv magkänsla, att inte vara begränsad.

Lättnader i kraven på grund av corona

Coronakrisen har inte påverkat upphandlingsrådets arbete med att utveckla kommunens upphandlingsverksamhet, enligt Mohamad Hassan. Däremot har kommunens Krisledningsnämnd sammankallats som tagit över ett dussin beslut för att underlätta för Uppsalas näringsliv, bland annat borttagande av årsomsättnings- och ratingkrav för att underlätta för företag i kommande upphandlingar samt tidigarelagt upphandlingar och beställningar för att öka ordern hos näringslivet.

Kommunens stöd till näringslivet, med anledning av coronakrisen

Om upphandlingsrådet

Följande personer representerar näringslivet och civilsamhället i upphandlingsrådet:

  • Erik Sallén, Maskin och Verktyg
  • Torbjörn Wennberg, SH Bygg
  • Monica Werneman, BGF Fastigheter AB
  • Caroline Ekström, CVO och Olivia Omsorg
  • Diana Garneij, Profsteam
  • Malin Persson, Hallbloms
  • Pär Karlsson, Byggconstruct
  • Dirk Kehr, Uppsala Stadsmission
  • Anna Bjurvald, Uppsala Läns Bildningsförbund