Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Uppsala kommun uppmärksammar resandefolkets högtidsdag

Resandefolket är tidiga invandrare i Sverige och en del av landets historia. Det finns uppgifter om att en första grupp kom till Stockholm 29 september 1512. Därför firas resandefolkets högtidsdag 29 september.

Hjulen symboliserar vägarnas folk och hästarna vandringen. Färgerna symboliserar himlen, gräset och solen. Illustratörer: Sandra Englund och Paul K Roos
Hjulet på bilden symboliserar vägarnas folk. Foto: Britt-Inger Hedström Lundqvist

– Högtidsdagen är ett sätt att föra resandefolkets historia vidare. Förra året uppmärksammade Uppsala kommun dagen i samverkan med Upplandsmuseet som visade en utställning om romers historia och kamp för utbildning. I år ordnar vi inget evenemang på grund av coronapandemin men familjer samlas och firar tillsammans, säger Emilia Huczko, Uppsala kommuns samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens.

En nationell minoritet

Resandefolkets historia startade för ungefär 1 500 år sedan när ett nomadfolk började vandra från Indien. För cirka 900 år sedan kom de till Europa via Balkan. 2000 erkändes resandefolket som den största och äldsta gruppen i minoriteten romer och är därmed en nationell minoritet i Sverige. Men resandefolket är en heterogen grupp. Vissa känner stark samhörighet med romerna medan andra upplever att de har en egen resandeidentitet.

Romers rättigheter är mänskliga rättigheter

Uppsala kommun har varit en utvecklingskommun för romsk inkludering och har ett särskilt uppdrag att stärka den nationella minoriteten romers mänskliga rättigheter.

För att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och romsk inkludering har Uppsala kommun ett nära samarbete med Fredens Hus. Det handlar om utbildningar och workshoppar för kommunens medarbetare, chefer och förtroendevalda samt för elever på högstadie- och gymnasieskolor.  Uppsalas romske ungdomsambassadör medverkar där. Uppsala kommun och Fredens Hus arrangerar även kultur- och folkbildande aktiviteter tillsammans med det romska civila samhället. Syftet är att synliggöra romsk historia och kultur i Uppsala. Samarbetet med Fredens Hus pågår till och med 2021.

Aktiviteter för ungdomar

I somras arbetade ungdomar i årskurs 9 med ett utställningsprojekt om mänskliga rättigheter med fokus på nationella minoriteter i allmänhet och den nationella minoriteten romer i synnerhet. Arbetet leddes av Fredens Hus pedagoger och det avslutades med en utställning vid Resecentrum i Uppsala.

– Utställningen lockade många unga och det är vi glada för eftersom kontakten med barn och ungdomar är viktig i vårt arbete, säger Helene Löwgren, samordnare för Uppsala som utvecklingskommun för romsk inkludering.

Är du ung och vill veta mer om dina minoritetsrättigheter?

Tillsammans med Fredens Hus genomför kommunen även aktiviteter riktade till ungdomar som tillhör nationella minoriteter. Syftet är att öka ungdomarnas kunskap om sina minoritetsrättigheter.

Är du ung, tillhör den nationella minoriteten romer och vill veta mer om dina minoritetsrättigheter? Då är du varmt välkommen att höra av dig till Uppsala kommun. Kontakta Emilia Huczko, e-post emilia.huczko@uppsala.se eller Helene Löwgren, e-post helene.lowgren@uppsala.se.   

Läs mer om resandefolket på

Läs om Uppsala kommuns arbete med nationella minoriteter